healthdot © Philips
Author profile picture

Philips gaat een strategische samenwerking aan om de technologie van smartQare te integreren met haar klinische softwareplatforms voor patiëntmonitoring. Deze samenwerking geeft nieuwe mogelijkheden voor continue patiëntmonitoring, zowel binnen als buiten de muren van het ziekenhuis.

De rol van ziekenhuizen verandert snel. Personeelstekorten, een vergrijzende bevolking en stijgende zorgkosten hebben geleid tot een toenemende vraag in de gezondheidszorg. Ondertussen wordt zorginstellingen gevraagd om met minder middelen meer te bereiken. Draagbare sensoren voor continue monitoring bieden een oplossing om te helpen de werkdruk van het personeel te verlagen en de verblijfsduur van patiënten in het ziekenhuis te verkorten.

Uitwisseling van gegevens

De implementatie van monitoring met draagbare sensoren kan echter uitdagend zijn, vooral wanneer apparaten niet in staat zijn om data met elkaar uit te wisselen en het delen van patiëntgegevens tussen verschillende zorgomgevingen niet mogelijk is. De nieuwe samenwerking tussen Philips en smartQare moet het makkelijker maken om gegevens uit te wisselen tussen sensoren en systemen. Dit helpt de complexiteit van continue monitoring te verminderen door gegevens en beslissingsondersteuning toegankelijk te maken via gebruiksvriendelijke softwareplatforms, ongeacht of de patiënt nog in het ziekenhuis ligt, in een langdurige zorginstelling verblijft, of thuis herstelt.

“Wij erkennen de noodzaak voor een systeemverandering gedreven door bedrijven in de gezondheidstechnologie sector. Door ons monitoringplatform open te stellen voor andere bedrijven zoals smartQare, kunnen we een ecosysteem voor patiëntmonitoring creëren. Dit zal zorgverleners helpen om tijd terug te winnen, zodat zij kunnen richten op wat belangrijk is en vol vertrouwen voor patiënten kunnen zorgen”, zegt Christoph Pedain, Business Leader, Hospital Patient Monitoring bij Philips. “Ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen door middel van het open ecosysteem een balans vinden tussen de behoefte om zorg te standaardiseren en te personaliseren in verschillende zorgomgevingen. Dit zal helpen bij het verbeteren van workflows, zorgverlening en patiëntveiligheid.”

Healthdot

Als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst zal smartQare de Healthdot van Philips overnemen. Hierbij wordt deze draagbare sensor gecombineerd met smartQare’s oplossing voor patiëntmonitoring, viQtor. Beide sensoren zullen geïntegreerd worden in één digitale oplossing en platform. Philips en smartQare zullen gezamenlijk de geïntegreerde oplossing voor patiëntmonitoring op afstand aanbieden aan zorgverleners en patiënten.

Met deze verschuiving naar een open benadering streeft Philips ernaar het aantal exclusieve normen en gesloten ecosystemen voor ziekenhuizen te reduceren. Geleidelijk moeten er steeds meer apparaten en sensoren van derden geïntroduceerd worden die kunnen communiceren via de verschillende platforms van Philips.