Foto Pixabay
Author profile picture

De beste manier om de uitstoot van CO2 te beperken is de vervuilende industrie minstens vier keer zoveel te laten betalen voor de hoeveelheid die deze uitstoot dan ze nu doet. Dat zegt voormalig staatssecretaris voor energie van de Verenigde Staten, Nobelprijswinnaar en natuurkundige, Steven Chu.

De prijs voor uitgestoten CO2 ligt nu op zo’n 20 euro per ton. Veel te laag, vindt Chu. Die moet volgens hem naar minimaal 80 euro. Anders is er geen financiële prikkel om de CO2-uitstoot te verlagen en is het niet aantrekkelijk voor bedrijven om CO2 af te vangen en voor de verwerkende bedrijven om er een product van te maken of de CO2 op te slaan.

Innovatieve start-ups

Chu deed zijn uitspraken tijdens het jaarlijkse congres The Business Booster van de Europese investeerder InnoEnergy in innovatieve energie start-ups afgelopen week in Parijs.

Voormalig staatssecretaris voor Energie van de Amerikaanse regering, Steven Chu, adviseert een hogere prijs voor de uitstoot van CO2 Foto: Lucette Mascini

De voormalig staatssecretaris voor energie van de regering-Obama gaf daarmee antwoord op de vraag van een van de deelnemers van het congres, Robert Rosa van Climeworks. Dat is een bedrijf dat op dit moment CO2 uit de buitenlucht haalt en doorverkoopt aan onder andere telers van groenten en fruit in kassen maar ook in de grond in IJsland opslaat. Daar kristalliseert het in combinatie met de ondergrond van basalt en verandert het binnen enkele jaren in een wit soort gesteente.

CO2 nu uit de lucht halen

Rosa wilde van Chu weten of het niet beter is om te focussen op een technologie die nu direct CO2 uit de lucht kan halen in plaats van te wachten tot er een technologie is waarbij CO2-vrij geproduceerd kan worden. Immers, zolang die technologie er niet is, gaat de grootschalige uitstoot van CO2 door de industrie gewoon door. Het klimaat lijdt daaronder terwijl het je nu ook direct zou kunnen ontlasten. Dat is in zijn ogen een betere strategie.

Volgens Chu, die vertelde zelf in het bestuur van het bedrijf Inventys te zitten dat CO2 afvangt en recyclet, is de huidige CO2-prijs nog veel en veel te laag om die richting op dit moment met succes in te kunnen slaan. „Zolang de wereld de CO2-prijs niet verhoogt, zitten we klem”, aldus Chu.

Zelfs 100 euro per ton

Om het transformeren van CO2 uit de buitenlucht in gesteente rendabel te maken, is volgens hem zelfs een prijs van 100 euro per ton nodig.

Om die prijs omhoog te krijgen, moeten de verschillende handelsblokken in de wereld afspraken maken over de kosten van de uitstoot van CO2, zegt Chu. „Mijn droom is dat de EU en China samen om de tafel gaan zitten  en daar afspraken over gaan maken. Het beste is om de prijs van CO2 op een termijn van 10 tot 15 jaar te verhogen van 20 tot zo’n 80 euro per ton. Dan heeft de industrie voldoende tijd om zich daarop voor te bereiden.”

‘Droom van CO2-afspraken EU en China’

De industrie moet dan dus haar productieprocessen aanpassen en minder CO2 gaan uitstoten, of rekenen op een hogere prijs per product vanwege de extra belasting die er vanwege de CO2-uitstoot op komt. Aan de landsgrenzen waar goederen binnen komen, wordt in het idee van Chu een inschatting gemaakt van de hoeveelheid energie die voor de productie gebruikt is. De extra belasting op basis van die inschatting moet terugstromen naar de samenleving.