© Hilary Halliwell von Pexels
Author profile picture

Elk jaar lijden en sterven er wereldwijd zo’n drie miljoen dieren in proeflaboratoria. Internationale wetenschappers hebben nu nieuwe aanbevelingen voor dierproeven opgesteld op uitnodiging van de Universiteit van Bern en “roepen op tot een paradigmaverschuiving om de reproduceerbaarheid van experimentele resultaten te verbeteren en tegelijkertijd het aantal dieren dat in proeven wordt gebruikt te verminderen”.

In het algemeen worden dierproeven uitgevoerd onder strikt gestandaardiseerde laboratoriumomstandigheden. Dit is bedoeld om de reproduceerbaarheid van de experimentele resultaten te verbeteren. De reproduceerbaarheid is in de praktijk echter slecht. De bewust geplande biologische variatie in het experimentele ontwerp moet de resultaten in de toekomst echter betrouwbaarder maken, als onderzoekers uit verschillende disciplines hun zin krijgen.

“Het reproduceren van wetenschappelijke resultaten in onafhankelijke studies is de lakmoesproef die onderzoekers gebruiken om feiten van fictie te onderscheiden”, zegt Bernhard Völkl, die de workshop samen met Hanno Würbel, hoogleraar dierenwelzijn aan de universiteit van Bern, organiseerde. Würbel legt uit dat een gebrek aan reproduceerbaarheid “economische kosten en wetenschappelijke onzekerheid veroorzaakt – en ethisch gezien twijfelachtig is als dit de medische vooruitgang belemmert en dieren worden gebruikt in experimenten die niet zinvol zijn”.

Meer biologische variatie nodig

Strikte standaardisatie van dieren en huisvestingsomstandigheden is de norm bij dierproeven. Bijvoorbeeld bij het onderzoek naar het effect van nieuwe geneesmiddelen, zeggen de wetenschappers. Door zoveel mogelijk beïnvloedende factoren te elimineren, behalve voor experimentele behandeling, moet de “nauwkeurigheid van de experimentele resultaten worden verhoogd en tegelijkertijd het gebruik van dieren worden verminderd”. Een dergelijke standaardisatie heeft echter tot gevolg dat de experimentele resultaten slechts beperkt kunnen worden overgedragen.

Minder dieren voor meer kennis

“Met dergelijke experimentele ontwerpen kunnen we vergelijkbare experimentele omstandigheden en biologische variatie met elkaar verenigen en zo bepalen of de resultaten hard genoeg zijn voor variatie in experimentele omstandigheden”, zegt Naomi Altman, recentelijk emeritus professor bij Penn State University (Philadelphia, USA). Er zijn veel manieren om deze biologische variatie te plannen, zoals meerdere foklijnen of leeftijdsgroepen van de dieren, of verschillende houderijomstandigheden. Daarnaast kunnen de experimenten ook worden uitgevoerd in verschillende deelexperimenten of in verschillende laboratoria.

“Er is niet één beste oplossing voor alle experimenten”, zegt Völkl. “Daarom bevelen wij in het algemeen een heterogenisering van de dieren en de milieuomstandigheden aan. Onderzoekers moeten hun oplossingen rechtvaardigen met betrekking tot de beoogde reikwijdte van de experimentele resultaten”. Zelfs als er meer dieren zouden worden gebruikt voor individuele experimenten, zou dit de totale inzet van dieren verminderen, benadrukken de onderzoekers in hun studie die is gepubliceerd in het tijdschrift “Nature Reviews Neuroscience”. “We stellen een paradigmaverschuiving voor om het voordeel van dierproeven te vergroten en zo het gebruik van dieren te verminderen”, aldus Würbel. “In plaats van het aantal dieren per dierproef te minimaliseren, moeten we de winst in kennis per dier of proef maximaliseren.

De workshop werd ondersteund door de Swiss National Science Foundation (SNSF) en door de afdeling Dierenwelzijn van de Universiteit van Bern.

Ook interessant: minder dierproeven door 3D-printing