Author profile picture

Het was TU/e-voorzitter Jan Mengelers die er, begin maart, de aanzet toe gaf, maar in de nieuwe strategie van Brainport is zijn idee direct gehonoreerd: de beroemde Triple Helix-gedachte krijgt een herijking. Was het tot op heden de beproefde drie-eenheid tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs wat de klok sloeg, nu komt daar een vierde element bij: de burger. En wellicht nog wel een paar specifieke aanvullingen ook: klanten, consumenten, investeerders, designers, kunstenaars en corporaties, iedereen mag meedoen. Op die manier moet nog beter dan nu de verbinding gelegd worden tussen technologie, design en sociale innovatie.

Jan Mengelers (TU/e)
Jan Mengelers (TU/e)

Brainport-voorzitter Rob van Gijzel over de uitbreiding: “De Multi Helix wordt een samenwerking met nieuwe partijen in en buiten de regio. Het is belangrijk dat onze eigen inwoners aangehaakt zijn, dat ze snappen wat voor wereld op ze afkomt, dat ze daar deelgenoot van zijn en er mee vorm aan kunnen geven. Dat vraagt om balans. Het is nog een zoektocht want wij lopen daarin wereldwijd voorop. Dat is spannend en mooi, maar het past ook heel erg bij deze tijd.”

De vernieuwingsslag die Brainport nu wil maken is ambitieus. Snel en kundig anticiperen op nieuwe ontwikkelingen is daarbij de kerngedachte. Dit in plaats van vastomlijnde plannen of blauwdrukken. “Wie zich het beste aanpast, overleeft uiteindelijk. Daarvoor is een aanpak nodig die voortdurend vernieuwt. Een strategie die uitdaagt om effectief te reageren op de economische kansen die ons pad in hoog tempo gaan kruisen. Sneller wisselen en slimme coalities aangaan.”

Brainport wil dus flexibeler zijn, meer meebewegen met de sneller veranderende omstandigheden. “Het toekomstig succes van Brainport is een economie waarin meer mensen meedoen, we concurrerend werken en samen meer verdienen.”