Author profile picture

Als vrijheid van meningsuiting leidt tot maatschappelijke ontwrichting en grote onrust, dan heb ik ook nog een andere verantwoordelijkheid.” Om die reden zorgde burgemeester Van Gijzel ervoor dat het geplande optreden van een Saoedische prediker in Eindhoven afgelopen week niet doorging. Volgens Van Gijzel heeft hij dat besluit “binnen de juridische kaders en grondslagen rond bewaking van de openbare orde” genomen – ondanks de grote waarde die hij aan de vrijheid van meningsuiting toekent.

Van Gijzel stond niet alleen in zijn afkeer van de prediker. Een waar bombardement aan raadsvragen – van links tot rechts – was aan zijn besluit voorafgegaan. De een wat feller dan de ander, maar allemaal vroegen ze om het tegenhouden van de Saoedische imam.

Filosoof en journalist Ralph Kruizinga vindt dat Eindhoven elke mening een podium moet bieden en betreurt daarom Van Gijzels besluit.

Hieronder zijn pleidooi voor vrijheid van meningsuiting voor iedereen:

Nederland is een fantastisch land omdat je alles mag zeggen en vervolgens alles wat er gezegd wordt, mag ridiculiseren. Als er dan conservatieve Imams komen preken tegen de verdorven Pornocratie waarin wij allemaal, zelfs de vrouwen, stemrecht hebben, mogen wij hen de toegang dit land niet ontzeggen. Iedereen, en dan bedoel ik echt iedereen en niet alleen degene die het met ons eens zijn, mag hier komen vieren dat ze geloven in God of Allah of Batman.

Je kunt het ook gewoon met hen oneens zijn. Dat mag in Nederland. Als zij vinden dat democratie een uitroeibaar kwaad is, mogen wij best vinden dat een Sharia maar een heel matig idee is. Dat is het mooie van vrijheid, je hoeft niet allemaal hetzelfde te vinden.

Democratie is momenteel de minst vervelende staatsvorm. Ik kan de argumentatie tegen democratie niet weerleggen want democratie is niet onfeilbaar maar ik zie de uitvloeisels – homoseksuelen mogen trouwen, we mogen allemaal stemmen en we mogen geloven, denken, schrijven en tekenen wat we willen – als positief. Ja, democratie geeft domme mensen de kans om hun onderbuik te laten spreken en als de onderbuik spreekt, ligt escalatie op de loer, maar iets anders dan democratie is er simpelweg niet. Democratie is voor het volk en door het volk. Dan kan er een criminele advocaat of een malle blonde haatzaaier verkozen worden. Daar mag je het mee oneens zijn want we zijn allemaal vrij.

Angst laten leiden waar de ratio moet regeren is misschien wel het grootste probleem van deze tijd omdat het direct en indirect restricties oplegt aan de vrijheid, die slechts werkt als zij absoluut is. “Haatimams” de toegang tot Nederland ontzeggen, geeft de quasigeradicaliseerde pubertjes, die zonder angst voor autobommen voetballen op onze pleintjes, alleen maar meer brandstof om verder te radicaliseren richting Syrië of Irak. Iedereen die wel eens met een puber heeft gepraat, weet dat verbieden niet helpt. Afraden is aanraden zei mijn moeder altijd als één van mijn zusjes weer eens een vriendje had die niet te vertrouwen was.

We moeten niet bang zijn voor het debat over de vrijheid. Zeker niet als tegenstanders geloven dat je vrouwen moet sluieren, of zelfs besnijden. Ongeacht hun overtuigingen wil je dat predikers die het publieke debat beïnvloeden de verbeelding prikkelen en aanzetten tot nadenken. Volgens mij doen deze predikers dat. Dat we het niet met hen eens zijn, is ondergeschikt, we moeten iedereen een podium bieden om op die manier het debat over de vrijheid zuiver te houden.

Dus wees welkom allemaal. Neem een kopje koffie – of thee – en geniet van een plakje peperkoek. Spreek tot de gelovigen en geïnteresseerden en dan zullen wij na uw preek graag met u in discussie gaan. Wij zijn niet bang om met de machtige pen te strijden voor de vrijheid. Het is voor ons een groot goed en tijdens deze strijd voor de vrijheid, mogen het grote doel, onze vrijheid behouden, niet buitenspel zetten voor de wedstrijd begonnen is. Daarom zie ik u graag in Nederland.

Ralph Kruizinga (Eindhoven, 1981) is filosoof en schrijver.