Sfeertekening van de nieuwe Vestdijk
Author profile picture

Met een “brandbrief” aan de gemeente hebben de organisaties van vijf grote Eindhovense evenementen deze week alarm geslagen over een reeks verkeersmaatregelen in de Eindhovense binnenstad. Door het afsluiten of autoluw maken van delen van de binnenstad dreigen ze in de problemen te komen, zo laten de organisaties achter de marathon, GLOW, het 18 september defilé, de Lichtjesroute en de carnavalsoptocht het stadsbestuur weten. “Het kan niet zo zijn dat Eindhoven, behalve autoluw ook evenementenluw gaat worden.”

Volgens de vijf organisaties brengen de geplande verkeersmaatregelen extra inspanningen zoals omleidingsroutes met zich mee en kosten ze alles bij elkaar ook nog eens ruim een ton, een fors bedrag voor clubs als deze. Op zich geen wonder dus dat ze zich achter de oren zijn gaan krabben. En met hun gekozen actie, de brandbrief, lijken ze dan ook niet alleen het eigen belang maar ook dat van de maatschappij te dienen. Immers: iedereen geniet van hun prachtige events.

Maar schijn bedriegt. Met hun brief bagatelliseren de ondertekenaars de redenen voor de maatregelen en daarmee ondergraven ze juist het echte maatschappelijke belang.

De verkeersmaatregelen die de aanleiding vormden voor de brief, komen immers niet bepaald uit de lucht vallen. Ze zijn onderdeel van een veel groter pakket aan acties die ervoor moeten zorgen dat de luchtkwaliteit in Eindhoven fors verbetert. Iets dat niet alleen hard maar ook nog eens snel nodig is, want in een toch al zorgelijke situatie in relatie tot klimaatverandering, is Eindhoven er extra slecht aan toe. In dat licht moet je je zelfs afvragen of de gekozen verkeersmaatregelen in Eindhoven wel ver genoeg gaan.

Het leefklimaat – zowel mondiaal als op lokaal niveau – is niet iets van straks of van elders; het is een zorg van nu en van hier. Constante metingen in de stad tonen aan dat de hoeveelheid fijnstof en andere vervuiling in de lucht niet alleen hoestbuien oplevert, maar letterlijk levens kost. Dat kan alleen verbeteren door een mentaliteitsverandering op alle niveaus, inclusief het gedrag van elke individuele Eindhovenaar.

Dat gemeenteraad en wethouder daar maatregelen aan verbonden hebben is alleen al om die reden begrijpelijk en hoogst urgent. Daarnaast is het in het licht van het Klimaatakkoord van Parijs en de klimaatdoelen die de gemeenteraad zelf heeft afgesproken vooral ook heel logisch. Het autoluw of zelfs autovrij maken van grote delen van de binnenstad gaat op zichzelf het grote probleem niet oplossen, maar draagt daar wel in belangrijke mate aan bij. Mits er snel stappen gezet worden.

De verlangens van de evenementen vallen totaal in het niet bij de doelen achter de verkeersmaatregelen. Alleen al om die reden gaat er een verkeerd signaal van uit. Maar erger is het dat de brandbrief ook nog eens bijdraagt aan een bevestiging van de mensen die zo graag blijven denken dat het met dat klimaat allemaal wel meevalt. Dat het onze tijd wel zal duren, en dat onze kinderen er vast wel iets op gaan bedenken. Dat is asociaal voor de generaties die na ons komen, maar zelfs vanuit eigenbelang onverstandig. Het is struisvogelgedrag, een maatschappelijke organisatie onwaardig.

De wereld staat in brand, voor Eindhoven geldt dat gezien de luchtmetingen nog iets meer dan gemiddeld, het vuur moet geblust worden. En snel. Met deze brandbrief bereik je het tegendeel.

Hoofdfoto: een autoluwe Vestdijk