Strijp TQ
Author profile picture

De Eindhovense vastgoedmarkt lijkt steeds meer op de vastgoedmarkt van de vier grote Randstadsteden. Kijk naar de toonaangevende campussen in de regio, de florerende binnenstad, ontwikkelingen en plannen rond het station en toonaangevende vastgoedconcepten zoals de Brainport Industries Campus, plannen van Dutch Mountains en transformatie van Strijp S en T. Denk ook aan de geraamde woningbouwopgave in de stad van 40.000, de status van transformatiekampioen en de daaraan gelieerde logische discussie over meer hoogbouw. In ‘City Special Eindhoven – Regio als ultieme oplossing voor groei’ laat Savills zien dat de vastgoedmarkt sterk profiteert van de groei van de hele regio, maar de kantorenmarkt zou in toenemende mate wel eens een remmende factor kunnen worden.

Ogenschijnlijk is er weinig aan de hand. Het opnamevolume van kantoren in de omliggende gemeentes in de afgelopen 5 jaren is met 216% toegenomen, de leegstand van de regio Eindhoven is gedaald (9,3%), al blijft deze voor zo’n booming regio te hoog.

“Na lezen van de optimistische City Special Eindhoven blijft toch een zorgelijke gevoel over de staat van de kantorenmarkt hangen.”

Ronduit zorgelijk is dat de stad een relatief oude kantorenvoorraad heeft. Zo heeft circa 40% van de Eindhovense voorraad een A-label, terwijl dit aandeel in de overige G5-steden bijna 15% hoger ligt. Het algemene beeld is dat menig Eindhovens kantoor niet toekomstproof is, waardoor financiers gaan afhaken en waardes sneller gaan dalen. Natuurlijk kun je deze kantoren versneld omkatten naar woningbouw, maar juist Brainport weet dat de regio afhankelijk is van hoogwaardige (kantoor)ruimte om te werken.

Jammer is dat in alle berichtgeving over het ronkende Savills rapport te weinig is geschreven over de noodzakelijke en urgente verduurzaming cq omkatting van de kantorenmarkt. Dit moet hoger op de agenda naast de aanpak van de aardgasvrije woonwijken. De stad heeft daarnaast maar twee knooppunten die makkelijk bereikbaar zijn en waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden, alleen zijn hiervoor forse investeringen nodig. Rond Eindhoven CS zijn veelbelovende plannen, maar hoe snel kunnen hoogwaardige en duurzame kantoren daar worden opgeleverd? Na lezen van de optimistische City Special Eindhoven blijft toch een zorgelijke gevoel over de staat van de kantorenmarkt hangen.