Gerard Zwartkruis (L), Paul van Nunen (R), © Jochem van Hattum
Author profile picture

Zelfs nu de Dutch Technology Week – voor dit jaar althans – volledig digitaal plaatsvindt, blijft het belang ervan onverminderd groot. Gerard Zwartkruis, directeur van de Rabobank Zuid-Oost Brabant en sinds dit jaar de hoofdsponsor van de DTW, ziet in het event een belangrijk middel “om groei te stimuleren in een vitaal leefklimaat”. Essentieel daarbij is de wijze waarop DTW met name jonge mensen attent maakt op opleidingen en werk in de technieksector.

“Via de opleidingen leren jonge mensen hoe de technieksector in elkaar steekt en hoe leuk het is om daar te werken”, zegt Zwartkruis. “Je moet steeds weer nieuwe mensen enthousiast krijgen – en houden – voor het werken in de hightech, de medtech en de agrifoodtech, in die prachtige maakindustrie. De DTW is een belangrijke manier om mensen daar bewust van te maken: wat gebeurt daar allemaal, hoe mooi is het om daar te werken en hoe belangrijk is techniek in de maatschappelijke transities die nu zo nodig zijn?”

Onbekend maakt onbemind, zegt Zwartkruis. “Wij vinden het dan ook cruciaal om een bijdrage te leveren in het inzicht van jonge mensen op dit vlak, zeker in deze regio. Want uiteindelijk is het zo dat als we geen nieuwe talenten binnenhalen en binnenhouden, we een groot probleem over ons afroepen.”

Een deel van dat belang zit ‘m volgens de Rabo-directeur in de vaststelling dat ook na de Coronacrisis onze maatschappij om transities zal vragen waarvoor nieuwe technologieën moeten worden ingezet. “We zitten nu even in een vreemde tijd natuurlijk, maar die behoefte aan transities gaat niet weg. Ook in de medische hoek bijvoorbeeld, want reken maar dat er na Corona wel weer een andere pandemie op ons af zal komen. Dat alles bij elkaar maakt de behoefte aan nieuwe tech-talenten enorm en juist daarvoor is de DTW een prima instrument. Zo zien we scherp hoe mooi techniek is en wat er allemaal mee kan.”

Langere termijn

Paul van Nunen, als directeur van Brainport Development een van de belangrijke boegbeelden van de DTW, wijst er daarbij op dat het hier niet gaat om een behoefte op langere termijn. “Ook nu, midden in Coronatijd en een heftige economische crisis, zijn er volop banen in de techniek. Transities zijn here to stay, dus ook in de komende jaren blijft die behoefte bestaan. Er is, kortom, een groot collectief belang van alle partners in de DTW om die slag naar het onderwijs te blijven maken.”

Dat geldt zeker niet alleen voor de regio Brainport Eindhoven, benadrukt Van Nunen. “Hoe nationaler en hoe internationaler we dat kunnen doen, hoe beter het is. Dit is de negende editie van de DTW maar over nog eens negen jaar zitten we misschien wel in Kopenhagen de DTW te vieren. Daar moeten we gewoon mee verder gaan, met alle partners die daar aan bijdragen.”

Maar eerst dit jaar, waarin alles net iets anders is dan normaal. Van Nunen: “Dat is ook weer typisch voor deze regio. Meteen toen we met z’n allen moesten concluderen dat het onmogelijk zou worden om elkaar deze week fysiek te ontmoeten, zijn we allemaal gaan rondkijken om te bepalen wat er wél mogelijk zou zijn. Ik ben ervan overtuigd dat ook deze versie mooi en nuttig is, net zoals het weer goed is om te constateren dat iedereen bereid is om te denken dat het individuele belang misschien iets minder naar voren kan komen, maar dat als we allemaal een deel van het verlies dragen, we er vast en zeker weer goed uit gaan komen. Want ja, dit soort dingen kosten gewoon geld en daar zeurt helemaal niemand om. Dat doen we dan gewoon – en daarmee heb je precies de kracht van deze regio te pakken.”