Metalot, © IO
Author profile picture

De Raad van State heeft het bestemmingsplan Duurzaam Industriepark Cranendonck (DIC) in Budel-Dorplein vernietigd. De ontwikkeling van innovatiecampus Metalot, onderdeel van DIC, komt volgens de gemeente daardoor niet in het gedrang. De RvS is tot het besluit gekomen omdat de gemeente voor het bestemmingsplan gebruik heeft gemaakt van de “Programmatische Aanpak Stikstof” (PAS), een regeling die door een uitspraak van de RvS uit mei geen rechtskracht meer heeft. Volgens de Raad voldoet de PAS niet aan Europese regels.

DIC (en daarbinnen ook Metalot), op en rond het terrein van Nyrstar, ligt midden tussen enkele kwetsbare natuurgebieden. Juist daar is de impact van stikstofuitstoot groot.

Lees hier meer over de kwetsbaarheid van de natuur door stikstofuitstoot

Het bestemmingsplan DIC was de juridische basis om het concept Metalot in Budel-Dorplein te kunnen ontwikkelen, zegt een gemeentewoordvoerder. Metalot is een innovatiecampus op het gebied van metaal en energie en wil een bijdrage leveren aan de circulaire economie. “Uiteraard gaan de ontwikkelingen binnen Metalot gewoon door. De betrokken partijen bij Metalot – TU/Eindhoven, Nyrstar, Provincie Noord-Brabant en de gemeente Cranendonck – zijn overtuigd van het concept en gaan vol energie door om Metalot te realiseren.”

Tegelijkertijd stelt de gemeente vast dat de RvS Cranendonk geen ruimte laat “de leemte die is ontstaan in de onderbouwing van het bestemmingsplan te herstellen”. Cranendonck staat hierin niet alleen; er zijn inmiddels honderden projecten die door de uitspraak in de knel zijn gekomen. De uitspraak van de Raad van State over DIC past daarmee in het landelijk beeld waar veel projecten en grondwerken niet door kunnen gaan vanwege de PAS-uitspraak. Op Rijksniveau wordt gewerkt aan oplossingen hoe om te gaan met de stikstofaanpak voor de korte en lange termijn.

De gemeente Cranendonck zegt de uitspraak goed te gaan bestuderen en de impact hiervan met de betrokken partijen te bespreken. “Voor de gemeente Cranendonck stopt het bestemmingsplan hier niet. We gaan samen met partijen voortvarend aan de slag om zo spoedig mogelijk tot een nieuw bestemmingsplan te komen.”