AI generated image of a entrepreneurial brain vs a managers brain.
Author profile picture

Een studie onder leiding van de Universiteit van Luik en het Universitair Ziekenhuis van Luik heeft een verhoogde neurale connectiviteit ontdekt in de hersenen van ondernemers. Deze afwijking draagt bij aan hun specifieke cognitieve eigenschappen. Het onderzoek maakte gebruik van resting-state functional magnetic resonance imaging (rs-fMRI) om de neurale basis van ondernemerscognitie te onderzoeken.

Het onderzoek toonde een hogere connectiviteit tussen hersengebieden die geassocieerd worden met cognitieve flexibiliteit en verkennende besluitvorming. Deze cognitieve flexibiliteit stelt ondernemers in staat om een effectieve balans te vinden tussen exploratie en exploitatie, wat cruciaal is voor hun succes. Het innovatieve onderzoek, waaraan 40 mensen deelnamen, biedt waardevolle inzichten in de ondernemende geest en baant de weg voor het koesteren van cognitieve flexibiliteit en het stimuleren van de ondernemersgeest.

  • In een samenwerking tussen neurowetenschappen en ondernemerschap werden verschillende cognitieve eigenschappen van ondernemers ontdekt.
  • Volgens de studie is de kans groter dat individuen met een hoge cognitieve flexibiliteit een carrière in ondernemerschap nastreven.

Neuro-ondernemerschap: Een multidisciplinaire aanpak

De studie is samenwerking tussen neurowetenschappen en ondernemerschapsonderzoek, “neuro-entrepreneurship” genoemd. Door kennis uit beide vakgebieden te integreren, kon het onderzoeksteam dieper ingaan op de cognitieve mechanismen die ondernemingssucces sturen. Dr. Steven Laureys, neuroloog en klinisch professor aan het Hersencentrum van het CHU de Liège / GIGA Consciousness aan de Universiteit van Luik, benadrukte het belang van deze gezamenlijke aanpak voor het begrijpen van de neurale netwerken die betrokken zijn bij cognitieve flexibiliteit.

Resting-state functional magnetic resonance imaging (fMRI-rs) werd gebruikt om de hersenen in rust te observeren, zonder cognitieve taken of stimuluspresentatie. Deze innovatieve methode verschilt van traditionele taakgebaseerde fMRI-benaderingen en biedt een nieuw perspectief op de ondernemersgeest. Uit het onderzoek bleek dat seriële ondernemers een hogere connectiviteit hebben tussen de rechter insula (geassocieerd met cognitieve flexibiliteit) en de anterieure prefrontale cortex (een belangrijk gebied voor verkennende keuzes) in vergelijking met managers.

Het belang van cognitieve flexibiliteit in ondernemerschap

Cognitieve flexibiliteit, het vermogen om iemands denken en gedrag aan te passen in reactie op veranderende omstandigheden, wordt al lang erkend als een kritieke factor voor ondernemend succes. Volgens een onderzoek waarin de relatie tussen cognitieve flexibiliteit en ondernemerschapsintenties werd onderzocht, is de kans groter dat personen met een hoge cognitieve flexibiliteit een carrière in ondernemerschap nastreven. De studie vond ook een positieve associatie tussen cognitieve flexibiliteit, houding ten opzichte van het nemen van risico’s en ondernemende zelfredzaamheid.

Volgens Frédéric Ooms, onderzoeker en assistent-professor in management en ondernemerschap aan de HEC – School of Management, Universiteit van Luik, bieden de bevindingen een nieuw perspectief voor het ontwerpen van trainingsprogramma’s of professionele ontwikkeling gericht op het verbeteren van cognitieve flexibiliteit en de ondernemersgeest bij individuen binnen verschillende organisaties. Het cultiveren van deze kwaliteiten is essentieel in een snel veranderende wereld, zoals wordt erkend door de OESO, die het belang van het stimuleren van een ondernemende mentaliteit en cognitieve flexibiliteit binnen teams benadrukt als een uitdaging voor de 21e eeuw.

Illustratie uit het onderzoek (Illustratie: Adelin Deward – Illumine)

Implicaties en toekomstig onderzoek

De integratie van neurowetenschappen en ondernemerschapsonderzoek bevordert niet alleen ons begrip van de ondernemende geest, maar biedt ook onschatbare mogelijkheden voor training en professionele ontwikkelingsprogramma’s. Door cognitieve flexibiliteit te stimuleren en een ondernemende geest aan te moedigen, kunnen organisaties hun personeel beter uitrusten om zich aan te passen aan nieuwe uitdagingen en kansen te grijpen in een steeds veranderend landschap.

Het onderzoek op dit gebied gaat door en multidisciplinaire teams van GIGA In Vivo Imaging (ULiège) zetten hun onderzoek voort in het kader van een project dat gefinancierd wordt door de Fédération Wallonie-Bruxelles. Naarmate het gebied van neuro-ondernemerschap zich uitbreidt, belooft het meer inzicht te geven in de cognitieve eigenschappen die ten grondslag liggen aan ondernemend succes en informatie te verschaffen over strategieën om deze kwaliteiten te cultiveren in toekomstige generaties bedrijfsleiders.