Author profile picture

Gebruik makend van het uitgebreide luchtmeetnetwerk van Aireas, starten onderzoekers van de universiteiten van Utrecht en Twente binnenkort met een gezamenlijke studie naar de effecten van vervuiling op de gezondheid van kinderen in Eindhoven. “In dit onderzoek gaan we de gegevens van Aireas koppelen aan de gezondheid van kinderen met chronische luchtwegklachten zoals astma”, zegt Vera van Zoest, promovenda aan de Universiteit Twente.

Daarmee moet een specifieker beeld ontstaan van de invloed van de luchtvervuilende stoffen op de longen van kinderen met luchtwegklachten. Een groep van 100 kinderen met chronische luchtwegklachten tussen 7 en 11 jaar moeten daarvoor dagelijks hun longfunctie meten en een dagboekje bijhouden met de symptomen waar zij gedurende de dag last van hebben gehad.

Van Zoest: “Uit eerdere studies weten we al dat kinderen met chronische luchtwegklachten op dagen met verhoogde luchtverontreiniging meer last van hun luchtwegen hebben. Hoe groot dit effect is en welke stoffen verantwoordelijk zijn voor de gezondheidseffecten is niet goed bekend. Daarom is het belangrijk om voor Eindhoven vast te stellen hoe groot de gezondheidseffecten zijn en welke stoffen in Eindhoven vooral belangrijk zijn.”

Door de gegevens van het meetkastje te gebruiken dat het dichtst bij het woonhuis of de school hangt, komen de onderzoekers erachter hoe de kwaliteit van de lucht is die door kinderen wordt ingeademd op een bepaalde dag. “Zo kunnen we onderzoeken of op dagen met verhoogde luchtverontreiniging, kinderen meer luchtwegklachten hebben, meer medicijnen gebruiken en een lagere longfunctie hebben.”

Zelf meedoen met dit onderzoek? Meer informatie op de website.