Author profile picture


Onderzoeksbureau is vol lof over de rol van de citymarketing van de stad door Eindhoven365
Eindhoven staat op de kaart, letterlijk. De stad is een begrip geworden in de wereld, mede dankzij de niet aflatende energie van oud-burgemeester Rob van Gijzel, grote gevestigde organisaties zoals ASML én de strategie van citymarketing organisatie Eindhoven365. Dat concludeert onderzoeksbureau Berenschot op basis van een evaluatie van de eerste drie jaar van deze stadsorganisatie.

“Eindhoven365 heeft een uitstekende rol gespeeld met het laden en activeren van het merk. De strategie die is ingezet heeft haar uitwerking niet gemist. Inwoners zijn trots op de merkwaarden van Eindhoven. Internationaal mediaonderzoek laat zien dat de kracht van Eindhoven is toegenomen. De prestaties van Eindhoven365 worden onderkend door vakgenoten.”

De organisatie, die de afgelopen vier jaar drie keer de nationale citymarketing trofee in de wacht sleepte, is bij de oprichting heel bewust op afstand gezet van de gemeente. Berenschot: “Mede door deze organisatievorm staat de stichting midden de samenleving. Er wordt met veel partijen intensief samengewerkt en de pragmatische, hands-on aanpak van stichting 365 wordt gewaardeerd.”

Het gemiddelde bereik van Eindhoven in internationale media exposure is in 5 jaar tijd verdubbeld. Ook in internationaal verband wordt Eindhoven steeds vaker genoemd in media. Daarnaast komen er ook steeds meer toeristen naar de stad. De hotelovernachtingen zijn fors gestegen (+220.000). Het aantal evenementen, bezoekers en economische spin-off daarvan nemen toe. Die trend is na afloop van de evaluatieperiode (t/m 2015) versneld doorgegaan. Zo lag het aantal hotelovernachtingen vorig jaar al op bijna 800.000, een goei van 9% in een jaar tijd. De extra inkomsten vanuit toeristenbelasting komen daardoor sinds 2011 al op zo’n 3 miljoen euro uit.

Dit alles heeft ook gevolgen voor het imago van de stad, al is Eindhoven365 daar zeker niet alleen voor verantwoordelijk: “Eindhoven is economisch een bloeiende regio en internationaal vermaarde organisaties zoals de Design Academy, ASML en de High Tech Campus dragen bij aan grootstedelijk, dynamisch klimaat. De aantrekkingskracht richting internationale talenten is groot.”

 

De belangrijkste conclusies van Berenschot op een rij:
• Het motto “wie kiest wordt gekozen” heeft gewerkt. Er is een heldere focus op hightech en design. Eindhoven365 staat midden in de samenleving en verbindt vele activiteiten slim aan de gekozen inhoudelijke focus.
• Eindhoven365 wordt door andere partijen gevraagd om hulp te bieden bij eigen marketing en campagnes; de pragmatische en constructieve aanpak wordt gewaardeerd door belangrijke stakeholders in de regio.
• Eindhoven365 vervult een verbindende rol door het uitdragen van het eenduidige beeldmerk van Eindhoven.
• Eindhoven is een begrip geworden in de wereld.
• Eindhoven365 heeft een beperkt flexibel budget.

 

Advies

Adviezen voor de komende jaren heeft Berenschot ook. Belangrijkste daarbij: vooral doorgaan op de ingeslagen weg. Maar het kan altijd beter, bijvoorbeeld door eindelijk daadwerkelijk als gemeente te investeren in de fysieke zichtbaarheid van design en technologie in de stad. “Tegelijkertijd achten wij het verstandig om dat gemeente Eindhoven de stichting heldere, meetbare KPI’s meegeeft en dat de gealloceerde budgetten hiermee in lijn zijn. Daarbij pleiten wij voor meer vrije financiële ruimte, aangezien nu een groot deel van het budget besteed wordt aan langlopende projecten.”

Het rapport dateert al van december vorig jaar, maar vandaag kwam er ook een reactie op van het college van Burgemeester en Wethouders. Met enkele nuances neemt het college de bevindingen van Berenschot over. Geld blijft daarbij een probleem. Het college: “Het onderzoek geeft als aanbeveling aan om meer middelen vrij te maken voor de citymarketing vanuit de inkomsten toeristenbelasting. Gezien de financiële situatie binnen de gemeente is dit nu niet op zijn plaats.” Volgens het stadsbestuur is het aan Eindhoven365 gelieerde Eindhoven247 in staat om zelf meer inkomsten te genereren uit commerciële activiteiten.

Het voorstel om de verantwoordelijkheid voor citymarketing bij de burgemeester te leggen in plaats van een wethouder, wordt ook niet direct overgenomen. “Dat is iets voor een volgend college.”