Author profile picture

De vorige week gepubliceerde cijfers van het CBS leken gunstig: de werkloosheid in Eindhoven daalde in 2015 met bijna 1 procent, van 9 naar 8,1. Maar gegevens die de gemeente vandaag zelf bekend maakte, geven aan dat in het vierde kwartaal van vorig jaar geen daling meer te zien was. Daaruit blijkt zelfs dat er aan het einde van het jaar meer mensen met een uitkering op basis van werkloosheids- en participatiewet (bijstand) waren, dan aan het begin.

Het verhaal is inmiddels genoegzaam bekend: Eindhoven kent een mismatch tussen vacatures en werkzoekenden. Anders gezegd: er is werk genoeg, maar niet voor de mensen die daar binnen de stadsgrenzen naar op zoek zijn.

JobTalk

Samen met de Eindhovense startup JobTalk wordt nu verder gezocht naar een oplossing. JobTalk maakte een innovatieve tool die binnen Zuidoost-Brabant meer transparantie biedt tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, en daarnaast voldoende ruimte biedt om gebruikers te ondersteunen. Doel is uiteindelijk dat werkgevers en werkzoekenden elkaar veel beter kunnen vinden.

De economie en de werkgelegenheid in de regio Zuidoost-Brabant zijn gegroeid. Het herstel leek (langzaam) door te werken in het aantal uitkeringsgerechtigden. Het aantal personen in de bijstand daalde vanaf augustus 2015, en het aantal WW-ers leek ook omlaag te gaan. In het vierde kwartaal van 2015 is echter weer sprake van een stijging.

De werkgelegenheidsgroei zit met name in de hogere technische en wetenschappelijke functies, terwijl grote groepen werkzoekenden daar niet voor in aanmerking kunnen komen. Zij staan met name ingeschreven voor de beroepen productiemedewerker, verzorgende, administratief medewerker en receptionist.

In het vierde kwartaal van 2015 is dat beeld nog steeds aanwezig. Ook dan is er in de regio Zuidoost Brabant een toegenomen werkloosheid in de beroepsgroepen economisch-administratief, techniek en verzorgend/dienstverlenend te zien. Vooral de stijging in de zorg valt op: ten opzichte van het vierde kwartaal 2014 bedraagt deze 24%, terwijl dit percentage landelijk op 10% staat.

De gemeente ziet een mogelijke verklaring voor de relatief sterke stijging van de werkloosheid in Zuidoost Brabant in de hoge inkomende pendel in deze regio. Relatief veel personen van buiten de regio werken in Zuidoost Brabant, dat zorgt voor concurrentie en verdringing op het aantal beschikbare banen. Verder wordt de toenemende vraag in verschillende beroepen (zoals ICT-ers en technici) opgevangen door mensen meer uren te laten werken in plaats van anderen aan te nemen.