Author profile picture

Het gaat vooralsnog nog maar om een voorontwerp voor een nieuw bestemmingsplan, maar de eerste aanzet is gegeven: tegen de tijd dat de contouren van Brainport Industries Campus zichtbaar zijn, moet ook de wegenstructuur in de directe omgeving flink verbeterd zijn. Eindhoven, Best en Oirschot hebben het voorlopige ontwerp en het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Weginfrastructuur Eindhoven Noordwest, Oirschot en Best’ goedgekeurd.

Dat betekent dat het plan nu in ‘samenspraak’ kan worden besproken met een grotere groep belanghebbenden. In de volgende fase – bij het ontwerp bestemmingsplan – volgt de inspraakprocedure.

De nieuwe wegenstructuur is nodig om het noordwesten van Eindhoven en de omliggende gemeenten goed bereikbaar te houden, zowel voor de kortere als de langere termijn. Dat geldt nu vooral voor Eindhoven Airport en bedrijventerreinen als GDC Acht, Flight Forum en Westfields. Maar in het gebied staat ook de realisatie gepland van de Brainport Industries Campus, de campus voor de hightech maakindustrie.

Bij de totstandkoming van het plan zijn behalve de genoemde gemeenten verschillende partijen betrokken, waaronder het Rijk, de provincie Noord-Brabant, Eindhoven Airport en belangengroeperingen. Samen hebben zij overeenstemming bereikt over een pakket van maatregelen dat moet zorgen voor een snellere en slimmere bereikbaarheid over de weg.

Zo wordt de capaciteit van de Anthony Fokkerweg en de op- en afritten van de N2 vergroot. Verschillende invoegstroken worden verlengd en er komt een directe oprit op de N2 naar het zuiden voor verkeer afkomstig van onder meer Eindhoven Airport. Dit moet zorgen voor een betere doorstroming op de al bestaande op- en afritten.

Daarnaast worden verbindingen gelegd tussen een goederendistributiecentrum ten oosten van de A2, de toekomstige Brainport Industries Campus, Eindhoven Airport en de A58. Hiervoor komt er een weg die de A2 zal kruisen (onder de A2 door). Een andere belangrijke aanpassing is de aanleg van een parallelweg langs het Beatrixkanaal richting de aansluiting met Best.

Het ontwerp is mede tot stand gekomen door overleg met industriële en milieupartijen. Ook is gekeken naar belangen van bewoners en grondeigenaren in het gebied hebben. Nu de ontwerpen gereed zijn, kan een begin worden gemaakt met gesprekken voor het aankopen van de gronden die voor de aanleg van het plan nodig zijn.

De uitvoering van het plan start in 2018 en alles is naar verwachting in 2020 klaar. De financiering van de maatregelen heeft nog wat losse eindjes. De raming is dat deze ongeveer 90 miljoen euro gaan kosten. Er is nog een tekort. Hoe dit moet worden gedicht is nog onderwerp van overleg met de regio. “Inmiddels zijn we zover dat dit bedrag klein genoeg is om te kunnen starten maar groot genoeg om het niet meteen bij te kunnen passen”, aldus Wilbert Seuren, als wethouder Ruimtelijke Ordening en Financiën vanuit Eindhoven verantwoordelijk voor het plan.

Meer informatie
Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Weginfrastructuur Eindhoven Noordwest, Oirschot en Best’ ligt vanaf 9 juni tot met 20 juli ter inzage. Op 23 juni is er een informatieavond over het plan.