Author profile picture

De Eindhovense start-up PharmIT heeft een nieuwe toepassing voor epilepsiepatiënten ontwikkeld. Vier maanden geleden brachten zij al de MedApp op de markt waar de zogenoemde epilepsiemodule onderdeel van is. Daarmee kunnen patiënten bijvoorbeeld aanvallen bijhouden en een medicijnschema invoeren.

MedApp is een app waarmee gebruikers grip kunnen krijgen op hun medicijngebruik. Wanneer zij voor het eerst anti-epileptica medapp 2medicijnen invoeren, krijgen de vraag of ze module willen gebruiken.

PharmIT heeft het Epilepsiefonds benaderd, omdat in MedApp makkelijk een speciale toepassing, gericht op een specifieke aandoening zoals deze, toegevoegd kan worden. “Het Epilepsiefonds had al een aparte app, Eppy, maar het is best kostbaar om zo’n aparte app steeds te updaten. Dat was ook niet meer mogelijk voor ze en daarom hebben wij dit opgepakt samen met het fonds”, vertelt Pit Janssen, PharmIT.

Het Epilepsiefonds, die de module mogelijk maakte, noemt het een handig hulpmiddel voor patiënten. Volgens het fonds is het erg belangrijk dat patiënten inzicht hebben in de aanvallen zodat medicijnen daarop aangepast kunnen worden. Ook het innemen op een vast tijdstip kan aanvallen soms voorkomen en de module kan, volgens het fonds, patiënten helpen om accuraat medicijnen te slikken.

Mogelijkheden

De functies die in de module zitten, komen voor een deel voort uit de eerdere app van het fonds. Pit Janssen: “De aanvalshistorie en het medicatieschema zaten bijvoorbeeld ook in Eppy. Nog niet alle overzicht aanvallen iOStoepassingen die de toenmalige gebruikers fijn vonden, zitten in de epilepsiemodule. Die komen er later nog bij.”

Met de module, zoals deze nu in MedApp beschikbaar is, kunnen patiënten overal bijhouden als zij een aanval hebben gehad, hoe zwaar deze was en wat de mogelijke oorzaak is. Deze gegevens worden opgeslagen in een dagboek. Dit overzicht kunnen gebruikers uitprinten of delen met de zorgverlener.

Dagboek iOSDaarnaast is het mogelijk om een medicijnschema in te voeren en een melding te krijgen wanneer deze ingenomen moeten worden. Als de voorraad medicijnen bijna op is, geeft de app dat door aan de gebruiker en kan er een bericht naar de apotheek gestuurd worden. Gebruikers kunnen ook bijwerkingen van medicijnen melden.

Doorontwikkelen

PharmIT, onderdeel van het Innovation Lab op de TU/e campus, gaat de module nog verder ontwikkelen. “In het najaar willen wij een nieuwe versie lanceren waarbij omstanders instructies krijgen om de patiënt te helpen tijdens een aanval. Ook komt er dan een ‘volg mij’-functie. Patiënten die bijvoorbeeld gaan fietsen, maar bang zijn voor een aanval, kunnen de locatie continu doorsturen naar derden zodat zij kunnen ingrijpen als het misgaat.” Daarnaast wilt de start-up ook een alarmering toevoegen waardoor familieleden een melding krijgen.

Het doel van PharmIT is om mensen grip te laten krijgen op medicijngebruik. “Er zijn veel ontwikkelingen zoals slimme medicijndoosjes. Wij willen de zorg en medicijninname verbeteren en denken dat het attenderen van mensen vanuit de broekzak zorgt voor een betere interactie en dus ook een consequentere inname.”

CMyLife

Zeker voor patiënten die op een vast tijdstip medicijnen moeten slikken, willen de makers ondersteunen. “Consequente medicijninname kan helpen bij het tegengaan van epilepsie-aanvallen, maar ook voor bijvoorbeeld leukemiepatiënten is deze accurate inname erg belangrijk. Dat kan het verschil maken tussen altijd afhankelijk zijn van medicijnen of tijdelijk medicijngebruik.”

Om die reden heeft de start-up een paar weken geleden een soortgelijke module, gericht op leukemiepatiënten, gelanceerd in samenwerking met het Radboud MC. De leukemiemodule, CMyLife genaamd, werkt ongeveer hetzelfde als die voor epilepsie. Als gebruikers medicijnen inscannen en MedApp herkent medicijnen voor leukemie, wordt de speciale module geactiveerd.

“Daar zitten toepassingen in zoals een dagboek waar ze een gevoelsscore kunnen ingeven, maar ook de functie voor het innemen van medicijnen zit in deze module. Zoals eerder gezegd is dat erg belangrijk voor zowel epilepsie- als voor leukemiepatiënten dat ze op tijd hun medicijnen innemen. Wij proberen met de app en module de patiënten daarbij te helpen.”