Foto: Bram Saeys; MMC Obesitas patient, assistent, dr van Dielen
Author profile picture

Máxima Medisch Centrum (MMC) start in samenwerking met Maastricht UMC+ met onderzoek dat een oplossing van de obesitasproblematiek dichterbij moet brengen. Alles draait daarbij om analyse van de darmflora. Die zou namelijk van grote invloed zijn op het voorkomen van obesitas.

De darmflora wordt in sterke mate beïnvloed door iemands dieet. Het is echter onbekend hoe het dieet zo’n grote impact kan hebben op de darmbacteriën. Met het onderzoek hoopt MMC antwoord te geven op die vraag.

Co-promotor en chirurg François van Dielen: “In deze studie worden patiënten met en zonder overgewicht onderzocht. Er wordt gemeten of een lagere voedselinname leidt tot veranderingen in de functie van bepaalde darmcellen die geassocieerd worden met veranderingen in de darmflora. Met het onderzoek proberen we die hypothese te bevestigen. De resultaten kunnen uiteindelijk bijdragen aan een nieuwe behandeling tegen overgewicht.”

Obesitas en hieraan gerelateerde diabetes type 2 zijn grote, groeiende problemen in onze maatschappij. Het gaat om een grote groep patiënten die jaarlijks 850 miljoen euro aan zorg verbruikt. Initiatiefnemer van het onderzoek is Obesitas Centrum Máxima van MMC. Dit centrum is gespecialiseerd in de behandeling van mensen met extreem overgewicht. Arts-onderzoeker Martine Uittenbogaart: “Informatie over de werking van deze darmcellen en de mogelijke invloed die zij hebben op de samenstelling van de darmflora kan er mogelijk toe leiden dat we een nieuwe behandeling ontdekken tegen obesitas en obesitasgerelateerde ziektes. Bijvoorbeeld een medicijn waarmee de functie van deze darmcellen en darmflora wordt gestimuleerd, wat zou kunnen leiden tot gewichtsverlies.”

Tijdens dit onderzoek worden – na toestemming van de patiënt – tijdens een operatie verschillende stukjes weefsel afgenomen. Dit gebeurt bij een groep patiënten met extreem overgewicht terwijl zij een maagverkleining ondergaan. De controlegroep bestaat uit mensen met een gezond gewicht die een galblaasoperatie moeten ondergaan. Naast het afnemen van stukjes weefsel wordt patiënten ook gevraagd om een voedingsdagboek bij te houden, een glucosetolerantietest te ondergaan en een monster van hun ontlasting in te leveren.

De eerste onderzoeksresultaten worden verwacht in juni 2017. Met dit promotieonderzoek won Martine Uittenbogaart onlangs het Kootstra Talent Fellowship; een prestigieuze onderzoeksbeurs van de Universiteit van Maastricht voor talentvolle promovendi.

Foto: Bram Saeys; Op de foto een obesitas patient, een assistent en chirurg François van Dielen