Author profile picture

Het nieuwe zorgverlenersportaal voor huisartsen moet onder andere zorgen voor minder kosten en betere afstemming van behandeling. Het portaal komt voort uit een samenwerking tussen huisartsen in de regio het het Máxima Medisch Centrum (MMC). Huisartsen zien in het systeem uitslagen van onderzoeken, allergieën en de gezondheidsproblemen waar de patiënt mee kampt.

Vanaf deze week is het zorgverlenersportaal, zoals het officieel heet, beschikbaar. Wanneer patiënten in het ziekenhuis komen voor een afspraak of onderzoek, krijgen zij gelijk de vraag of de huisarts inzage mag hebben. “De keuze wordt direct vastgelegd. Ook als de patiënt geen toestemming geeft”, vertelt Nicolette Mijsberg, MMC.

Het portaal moet zorgen dat patiënten niet twee keer hetzelfde mmconderzoek ondergaan waardoor het voor zowel de patiënt zelf als de gezondheidszorg goedkoper is. Mijsberg:”Als er bijvoorbeeld al bloed is geprikt, hoeft de huisarts dat niet nog een keer te laten doen. Hij kan namelijk de volledige uitslagen inzien. Mits de patiënt toestemming heeft gegeven.”

Het voorkomen van dubbele onderzoeken kan kosten voorkomen bij de patiënt. “Wanneer er nog een eigen risico openstaat, hoeft diegene dus niet twee keer te betalen, maar ook de gezondheidszorg heeft dan geen dubbele kosten.” Daarnaast zorgt de inzage voor betere afstemming van het behandeltraject.

Eenrichtingsverkeer

De huisarts kreeg in het verleden ook een terugkoppeling van het ziekenhuis, maar die waren minder uitgebreid. “De huisarts wist dan nog niet of er verder onderzoek nodig was. Ook kon hij niet de gehele uitslag van een onderzoek zien. Hij wist niet welke behandelbeperkingen er zijn. Een goede afstemming tussen huisarts en ziekenhuis miste. Om die reden hebben we dit systeem opgezet.”

Het portaal werkt één kant op. Het ziekenhuis heeft geen inzicht in een bezoek aan de huisarts. Andersom kan de huisarts wel inloggen en zien wat de huidige gezondheidsproblemen zijn, welke medicijnen de patiënt slikt, welke allergieën bekend zijn en hij kan briefconversaties lezen tussen specialisten.