AI-generated image of a netzero city
Author profile picture

Europa komt met een nieuw jumelageprogramma dat bedoeld is om steden te ondersteunen bij het bereiken van klimaatneutraliteit. Het programma koppelt nieuwe steden aan de groep steden die al tot de ‘NetZeroCities Pilot Cities‘ behoren. In Nederland zijn dat Amsterdam, Groningen, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven en Helmond. Het programma wil steden samenbrengen op basis van gemeenschappelijke doelen om tot netto nul emissies te komen. De oproep staat open voor alle steden in EU-lidstaten.

De oproep zal geselecteerde steden koppelen aan NetZeroCities Pilot Cities. De geselecteerde proefsteden beginnen aan een op maat gemaakt leerprogramma. In de loop van 20 maanden zullen Pilot en Twin Cities worden samengebracht om ervaringen uit te wisselen en daarbij gebruik te maken van de kennis die in de NetZeroCities al is opgedaan. “Niet alleen zullen Twin Cities leren van de innovatieve activiteiten die door Pilot Cities worden aangedreven, maar ook het omgekeerde zal plaatsvinden”, belooft het programma. “Een kader voor peer learning zal ervoor zorgen dat beide groepen profiteren van het feit dat ze op elkaar zijn afgestemd.” Het leerprogramma omvat drie modules om naar impact te komen: 1) Aan de slag, 2) co-creëren en 3) kapitaliseren. Aan het eind moet de gezamenlijke reis resulteren in een ‘replicatieplan’ voor elke twin city, dat zij in hun eigen lokale context kunnen uitvoeren.

Pilot Cities en Twin Cities zullen elkaar meerdere malen ontmoeten om nader te bekijken hoe elke groep wordt geconfronteerd met belemmeringen voor verandering, waarbij tijdens online bijeenkomsten, workshops en bezoeken ter plaatse wordt gebrainstormd over wederzijds oplossingen.

Missiesteden

NetZeroCities is een projectconsortium met 33 partners uit 27 Europese landen, dat het EU Cities Mission-platform beheert. Het project ondersteunt de 112 Europese steden die bekend staan als de Mission Cities bij het drastisch verminderen van hun uitstoot van broeikasgassen om klimaatneutraliteit te bereiken. De EU Cities Mission ondersteunt de Europese Green Deal bij het bouwen aan een koolstofarme, klimaatbestendige toekomst door middel van onderzoek en innovatie.