Author profile picture

Drie gemeentelijke panden en het parkeerterrein rondom de Deken van Somerenstraat worden omgebouwd tot “Nieuw Bergen”. Zowel het college van B en W als het buurtcomité gaf de voorkeur aan het plan van SDK Vastgoed.

(meer beeldmateriaal onderaan dit bericht)

“Ontzettend leuk dat het gebied De Bergen nu ook echt groene bergen gaat krijgen”, zegt wethouder Yasin Torunoglu namens het college. “Het plan is vernieuwend, uniek en duurzaam. Het is belangrijk dat het woonprogramma voorziet in sociale huur, middeldure huur en koopwoningen; het centrum blijft zo voor iedereen betaalbaar. Er gaat heel wat veranderen in de omgeving, daarom hebben we de buurt bij de keuze van het winnende plan betrokken.”

De verkoop en herontwikkeling bieden een kans om het gebied een opwaardering te geven, maar dragen ook bij aan de ambities die er liggen voor de binnenstad. Het plan ‘Nieuw Bergen’ van SDK Vastgoed onderscheidt zich volgens het college door onder andere de structuur van het stedenbouwkundige ontwerp en de bijzondere gebouwontwerpen. De ontwikkelaar richt zich op een concept van ‘inclusief wonen’ voor veel verschillende doelgroepen, met publieksfuncties en een hoogbouw aan de Edenstraat. “Een plan voor een toegankelijk en eigentijds gebied, waar men kan werken en ontspannen, elkaar kan ontmoeten of winkelen”, zegt Torunoglu. “Het grote bouwvolume combineren zij dankzij een slim ontwerp met ‘licht en lucht’. Daarnaast is ook duurzaamheid in brede zin toegepast en zeer zichtbaar. Voorbeelden hiervan zijn de groene daken, de zonnepanelen en het toevoegen van groen in de openbare ruimte.”

Naast de gemeente gaven ook het buurtcomité en de Henri van Abbestichting hun voorkeur aan het plan van SDK. Het buurtcomité omschrijft het onder meer als iconisch en vernieuwend, met een serieuze aanpak van de buurtsamenspraak. Wel vraagt het buurtcomité extra aandacht van de gemeente voor de toenemende verkeers- en parkeerdruk in de buurt, ongeacht welk plan de gemeente zou kiezen.