Gewinner des EIT Digital Tech Founders Award 2019 war die Firma Mecuris, die Prothesen digital misst und druckt. Foto © Mecuris
Author profile picture

Het netwerk van universiteiten en bedrijven in lidstaten van de EU dat samenwerkt aan onderzoek door promovendi groeit, volgens David Oliva Uribe, hoofd van de Industrial Doctoral School van de Europese kennisorganisatie EIT Digital in Brussel. „Steeds meer bedrijven en universiteiten willen samenwerken binnen ons programma”, zegt hij.  Logisch, want EIT Digital betaalt de helft van de onderzoeksaanstelling met geld uit het Europese Horizon-fonds voor innovatie dat in totaal zo’n 100 miljard euro omvat en levert „een excellent programma voor promovendi”, aldus Oliva Uribe.

David Oliva Uribe gaf tijdens de EIT Digital Innovation Day Benelux op de High Tech Campus in Eindhoven een presentatie over zijn programma voor de Europese Industrial Doctorate School (IDSL)

Wat is het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) en waarom bestaat het?

„Dat is een organisatie die de Europese Commissie gecreëerd heeft om innovatie in Europa een boost te geven. Doel ervan is om de EU concurrerend te maken op de verschillende gebieden van technologie. We zijn in Europa heel goed in het genereren van technologische kennis. Maar we zijn minder goed in het in de markt zetten ervan. Daarvoor heeft het EIT diverse Knowledge Innovation Communities opgericht, de KIC’s.”

Hoe werken die KIC’s?

„De KIC’s zijn onafhankelijke organisaties [die bestaan uit netwerken van bedrijven en universiteiten, red.] die gespecialiseerd zijn in een bepaald onderwerp. Zo hebben wij de KIC Digital met onder andere een vestiging in Eindhoven bijvoorbeeld. Maar je hebt ook KIC’s op gebied van gezondheid, grondstoffen en energie bijvoorbeeld. Die heten EIT Health, EIT Raw Materials en EIT InnoEnergy.”

Wat doen die KIC’s dan?

„In elke community van het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie hebben we dezelfde missie: we willen het beste ecosysteem voor innovatie maken zodat we als Europa leidend op die specifieke gebieden kunnen worden. Voor EIT Digital is het de missie om bij te dragen aan een sterk digitaal Europa. We moeten niet negeren dat we op dat gebied nu niet de sterkste zijn. Er komen veel nieuwe, complexe technologieën, zoals deep tech. Deep tech heeft te maken met AI, machine learning, quantum computing. Dat gaat echt om zeer complexe technologieën die ons dwingen om van koers te veranderen. Digitale technologie is tegenwoordig aanwezig in elke sector van het leven: van de productiesector, tot de gezondheidssector en de financiële sector. Alles moet tegenwoordig gerelateerd worden aan digitale technologie. Een belangrijk doel van onze organisatie is om daarin te participeren. De KIC’s promoten innovatie: hoe we die technologische verbeteringen in de markt kunnen zetten, en hoe we bedrijven bevorderen om de winnaars te worden in de EU. Omdat te bereiken moeten we het onderwijs in technologie en innovatie bevorderen want zonder onderwijs is er geen innovatie. Daar geloven we in. We willen experts opleiden die niet alleen innovatieve ontwikkelingen kunnen volgen, maar die ze ook kunnen leiden.”

Lees ook: Timmermans, laat lobbyisten niet de Green Deal bepalen

 

Wat onderscheidt Europa van andere werelddelen op gebied van digitale innovatie?

„De digitale transformatie die Europa wil, moet overeen stemmen met de waarden die hier heersen. In Europa zijn we ons bewuster van de sociale impact van digitalisering [dan in sommige andere delen van de wereld, red.]. We willen een betere samenleving, een beter klimaat en een betere economie voor iedereen. We willen dat de digitalisering iedereen op dezelfde manier verrijkt en dat niemand achterblijft. EIT Digital probeert daar aan bij te dragen met onderwijsprogramma’s om zowel het leiderschap op gebied van digitale technologie als op het gebied van Europese waarden te bevorderen.”

U bent hoofd van de EIT Digital Doctoral School. Wat houdt uw werk in?

„Als hoofd van de EIT Digital Doctoral School is het mijn taak om te promoten dat onze tech bedrijven – zowel grote bedrijven als MKB – hechter gaan samenwerken met onze universiteiten. Mijn taak is het om een effectieve samenwerking te bevorderen tussen die bedrijven en universiteiten. Om innovatie in digitale technologie te bevorderen. Daarbij betrekken we ook onderzoekers, het high potential talent van Europa. Europa is een van de gebieden met de meeste promovendi ter wereld. Zij kunnen bijdragen aan de zakelijke en bedrijfsmatige ontwikkeling van Europa.”

Hoe gaat dat?

„We hebben een excellent industrial doctorate programma voor de training van promovendi waarmee we eind 2016 zijn begonnen. In 2017 zijn we het programma pas echt vol gaan promoten. We begonnen in Budapest en Parijs. Tegen eind 2018 werkten we in zes verschillende Europese steden met ongeveer 10 universiteiten en 15 industriëen. Nu is het eind 2019 en werken we in negen verschillende Europese steden met 15 Europese universiteiten in meer dan 28 bedrijfstakken. Steeds meer bedrijven en universiteiten sluiten zich bij ons netwerk aan, ook in Nederland.”

En hoeveel industrial doctorate promovendi financiert EIT Digital?

„Op dit moment 48.”

Lees ook: Europa wil 20 miljard euro extra voor innovatiefonds Horizon, maar of dat lukt?

 

Dat is veel.

„We hebben een goed ontworpen programma. Omdat we met de beste universiteiten van Europa werken. We dragen bij met een verrijkingsprogramma: een training die een Europese visie op ondernemerschap en innovatie oplevert. Dat betekent in de praktijk dat een hoog opgeleide onderzoeker buiten het lab en de academische wereld gaat nadenken over de impact van diens onderzoek op de samenleving. De onderzoekers gaan nadenken hoe ze hun onderzoek kunnen toepassen op de markt. Sommigen starten zelfs hun eigen bedrijf. Dat levert ook kansen op werk op.”

De laatste twee geselecteerde projecten voor industrial doctorates bevinden zich in Nederland.

„Nederland is een van de innovatiefste landen ter wereld en herkende de meerwaarde van het programma van EIT Digital meteen. Onze partners zien dat deelname een voordeel is voor promovendi. Omdat we ze vaardigheden leren die ze nodig hebben om met bedrijven samen te werken. We hebben onlangs twee nieuwe onderzoeksbanen gefinancierd. De ene is bij IMEC [een Belgische sensorfabrikant met een vestiging in Eindhoven, red.] , dat samenwerkt met een onderzoeker van de TU in Eindhoven. [Daar start een onderzoek met een sensor die je kan inslikken en die in het lichaam van een mens blijft zitten waarna deze de aanwezigheid van allerlei stoffen kan meten en doorsturen naar een computer, red.] De andere is met Bright Cape dat samenwerkt met een onderzoeker van de Universiteit van Twente. IMEC heeft een onderzoekscentrum met een zeer hoog aantal intellectuele eigendomsrechten. Ze hebben hele goede ideeën en dragen bij aan innovatie in Europa.”

Lees ook: Protheses digitaal opgemeten en geprint

 

Hoe selecteert u bedrijven voor een industrial doctorate?

„We leggen uit aan de universiteiten en bedrijven op welke gebieden we onderzoek en innovatie willen. Het moet gaan om onderzoek waarvan een bedrijf erkend heeft dat het van belang is. Normaal gesproken start R&D op de universiteit en dan zoeken ze er een bedrijf bij. Hier is het omgekeerd. We vragen bedrijven wat ze nodig hebben om te verbeteren. En dan zeggen ze: wij willen dit of dat instrument. Wij helpen ze. We hebben een rijk ecosysteem met match makers die bedrijven in contact brengen met hoogleraren. Er is een match making systeem waarbij wij al beoordelen of een bepaald onderzoek noodzakelijk is voor een bedrijf. Op dit moment zien we in de financiële wereld veel vraag naar kennis over block chain en cyber security, bijvoorbeeld. In de zorg is vraag naar allerlei AI-toepassingen. Als het onderzoek klaar is, nemen we 1 of 2 jaar de tijd om het product dat dit oplevert in de markt te zetten. Zodat de student de impact van zijn onderzoek op zijn omgeving ziet. Misschien zal de promovendus onderdeel van het bedrijf worden. Dat heeft immers zijn onderzoek bevorderd en zijn talent ontwikkeld in het vier jaar durende programma.”

Hoe kunnen studenten solliciteren om in aanmerking voor een industrial doctorate te komen?

„De vacature voor de onderzoeker wordt altijd gepubliceerd. Het zijn open calls.”