Author profile picture

Negen “inspirerende steden” van overal op de wereld moeten Eindhoven helpen een nieuwe binnenstadsvisie op orde te krijgen. De steden scoren hoog op leefbaarheid, sluiten qua profiel aan bij het DNA van Eindhoven (technologie, design en kennis) en presteren economisch goed. Het gaat om Helsinki, Kopenhagen, Stockholm, Vancouver, Zurich, Manchester, Leipzig, Tallinn en Pittsburg.

Het Bureau voor Economische Argumentatie (BEA), dat eerder al de “position paper” voor de binnenstadsvisie schreef, heeft in opdracht van de gemeente de negen voorbeeldstudies opgeleverd. Daarbij is goed gekeken naar de drie hoofdpunten die in de position paper ook al kwamen bovendrijven: het voorzieningenaanbod, de ruimtelijke kwaliteit en de beleving van de stad.

Opdrachtgever is wethouder Bianca van Kaathoven, verantwoordelijk voor de Actieve Stad. De aangescherpte binnenstadsvisie moet volgens haar uiteindelijk leiden tot een “prettige omgeving voor ontmoeting en ontspanning van onze inwoners en bezoekers. Een totaalbeleving op het gebied van winkels, horeca, openbare ruimte en evenementen: een aangename sfeer.” Eerder deze week was de eerste bijeenkomst om hierover van gedachten te wisselen met de voornaamste gebruikers van de binnenstad: ondernemers, bewoners, studenten, culturele partijen, evenementenorganisatoren, vastgoedeigenaren, makelaars en marketeers.

Groter

De vergelijkingssteden zijn allemaal groter dan Eindhoven (300.000 tot 850.000 inwoners, terwijl Eindhoven er 220.000 heeft), maar dat past ook bij de ambitie van de stad: op niet al te lange termijn doorgroeien naar 300.000 inwoners. “Belangrijk is om de schaalgrootte voor ogen te houden”, zegt Van Kaathoven in een toelichting. “De kritische massa van (de binnenstad van) Eindhoven moet toenemen. Er moeten meer mensen wonen. Hierbij is de doelgroep studenten ook van groot belang. Waarbij niet alleen het aantal maar ook diversiteit aan types telt. Het zou voor Eindhoven een doorbraak betekenen als de academische basis zou worden verbreed. Bijvoorbeeld door samenwerking met bestaande meer klassieke universiteiten.”

Schermafbeelding 2015-09-10 om 21.42.07
Hoofdlijnen van de lessen die Eindhoven kan leren van de negen voorbeeldsteden, met name op de drie hoofdthema’s: beleving, ruimte en voorzieningenaanbod.

De komende tijd zal e52 verder inzoomen op de details van de stedenvergelijking en er de lessen voor de stad uitfilteren.