© Pixabay
Author profile picture

Wie had gedacht dat keukenzout, oftewel natrium, ons zou kunnen helpen in de energietransitie? Onderzoekers van de TU Delft hebben een speciale batterij ontwikkeld op basis van natrium, die duurzamer te produceren is dan de veelgebruikte lithiumbatterij. Volgens de onderzoekers gaat deze nieuwe batterij ook langer mee en kan deze relatief snel worden opgeladen.

Waarom je dit moet weten:

De wereld elektrificeert. Daarom is het van belang om batterijen duurzaam en efficient te maken.

De combinatie van de hoge oplaadsnelheid en de stabiliteit is nieuw. Verwacht wordt dat het nog enige tijd zal duren voordat deze nieuwe technologie op grote schaal kan worden toegepast. De resultaten van het onderzoek zijn onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Sustainability.

Lithium en kobalt

De wereld elektrificeert. Voor de energietransitie is energieopslag in batterijen dan ook essentieel, zoals voor elektrische mobiliteit en voor korte termijn opslag van zon en wind energie. Een langere levensduur heeft alleen maar voordelen, de batterij wordt goedkoper en er hoeft minder vaak gerecycled te worden.

Batterijen worden momenteel vervaardigd uit materialen zoals lithium en kobalt, die schaarse grondstoffen zijn en waarvan de winning milieuproblemen zoals vervuiling en waterschaarste veroorzaakt. Daarom zijn veel wetenschappers al lang op zoek naar alternatieven.

De mobiliteit

Levensduur is met name een uitdaging voor toekomstige lithium-ion batterijen die mikken op een hogere energiedichtheid, waardoor een elektrische auto verder kan rijden. De huidige bevinding kan daarom van betekenis zijn om de ontwikkeling en introductie van dit soort nieuwe batterijen te versnellen.