Author profile picture

Eindhoven wil een smart society worden. Maar hoe gaat dat? Wat gebeurt er al? En van welke voorbeelden kunnen we iets leren? De DATAstudio onderzoekt de transitie die de stad moet doormaken om daadwerkelijk zo’n smart society te worden. Met elke week een nieuwe bijdrage op E52. Deze week een blik op een algoritme om bedrijfsactiviteiten te spotten. Lees hier alle afleveringen in deze serie.

DATAstudio_E52_BANNER2

De gemeente Eindhoven heeft samen met Shintō Labs in een data-toepassing ontwikkeld waarmee ze bedrijvigheid  kan opsporen waar mogelijk een milieucontrole op zijn plaats zou zijn. De ontwikkeling past in de ambitie van de gemeente Eindhoven om zich te ontwikkelen tot een smart society.

Door het verlenen van vergunningen, het houden van toezicht en zo nodig handhavend optreden houden gemeenten bedrijven in het oog. Ondanks een goed georganiseerd proces,  kan het gebeuren dat er bedrijven zijn die niet op het netvlies van de controleurs van de gemeente staan. Bijvoorbeeld omdat bedrijven, met of zonder opzet, geen milieuvergunning aanvragen of zich niet melden bij de gemeente. Er komen bedrijven in beeld die tot op heden onbekend waren bij milieutoezicht. “Die bedrijven zouden al wel elders bekend kunnen zijn, ook binnen de gemeente, bijvoorbeeld in de basisadministratie gebouwen of bij de sector EZ, maar daardoor niet per se voor de toezichthouders”, zegt een gemeentewoordvoerder. “Door het koppelen van data ontstaat dus een vollediger beeld.”

De gemeente Eindhoven wilde onderzoeken of het mogelijk was om deze bedrijven in kaart te brengen door slimmer gebruik te maken van data. Hiervoor kwam ze in contact met Shintō Labs uit Eindhoven. Samen met hen ontwikkelde de gemeente in vijf dagen een prototype dat aantoonde dat het mogelijk is om bedrijven op te sporen door gebruik te maken van interne en externe databronnen. Op basis van dit prototype is vervolgens in twee maanden de definitieve oplossing gerealiseerd en recent ook in gebruik genomen.

“Op deze manier hebben we direct inzicht, en kunnen sneller controles bij bedrijven worden ingepland”, zegt de gemeente. “Daarnaast is het zo dat voorheen voor deze controle mensen de straat op moesten om een soort live inventarisatie te doen. Om te kijken of de gegevens in de bestanden van toezicht overeenkomen met de werkelijke situatie. Nu zijn dat soort tijdsintensieve controles minder nodig, omdat de gegevens vollediger worden door de nieuwe toepassing.”

De toepassing combineert meerdere databronnen en bepaalt op basis van algoritmes waar bedrijven zijn en of zij al dan niet risico’s met zich meebrengen. Deze bedrijven presenteert het systeem op een kaart en rangschikt ze op basis van de hoogte van het risico. Deze ‘risicofactor’ wordt bepaald door een algoritme. Op basis hiervan kan de gemeente deze bedrijven laten bezoeken door toezichthouders om te bepalen of er sprake is van een overtreding.

Hoe meer data de toepassing analyseert, hoe slimmer het systeem wordt. Ook de feedback van de toezichthouders zorgt ervoor dat het systeem steeds beter de ‘risicofactor’ kan bepalen. De gemeente wil meer databronnen koppelen aan het systeem en nodigt ook andere gemeenten en omgevingsdiensten uit om gebruik te maken van de toepassing.