MetaForum, (c) Bart van Overbeeke
Author profile picture

De voormalige W-Hal van de Technische Universiteit Eindhoven, sinds 2012 bekend als MetaForum, is sinds vandaag een Rijksmonument. Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) maakte dat vandaag, 20 augustus, bekend bij het bezoek dat ze aan de TU/e bracht. Eindhoven telt in totaal 150 rijksmonumenten, landelijk zijn er zo’n 63.000. Eerder dit jaar kreeg ook het Evoluon de Rijksmonumentenstatus.

Lees ook: Monumentenstatus voor de Vernieuwing?

Ingrid van Engelshoven Jo van Ham TU Eindhoven
(Foto TU/e)

Het gebouw met de half open voorkant, dat sinds de renovatie in 2011/2012 de naam MetaForum deelt met de erboven gelegen nieuwbouw, krijgt lof als essentieel toonbeeld van de ontwikkeling van het hoger onderwijs in de wederopbouwperiode (1940-1965). De innovatieve constructiewijze, het dak met het kenmerkende dambordpatroon en de originele kleurstelling waren bepalend voor het besluit. Verder wordt “de consequente toepassing van de modulemaat” genoemd.

“Ingenieur in Overall”

Het gebouw was, anticiperend op groeiende studentenaantallen, zoveel mogelijk gestandaardiseerd zodat het gemakkelijk aanpasbaar was. De hal was ontworpen voor machines en experimenten. De studenten moesten al tijdens hun studie de sfeer van de werkelijke praktijk meekrijgen. Hier zou de ‘ingenieur in overall’ afstuderen.

MetaForum, (c) Bart van Overbeeke
MetaForum, (c) Bart van Overbeeke

Jo van Ham van het College van Bestuur van de TU/e, is bijzonder verheugd met de erkenning. “De renovatie van de W-Hal markeert een omslag in ons denken over de cultuurhistorische waarde van ons vastgoed. Sindsdien is dat een vast uitgangspunt in ons huisvestingsbeleid. We bouwen nu voort op het sterke ensemble aan gebouwen dat hier al tientallen jaren aanwezig is”, vertelt Van Ham. “Je ziet dat terug in latere projecten. Bijvoorbeeld bij de renovatie van het voormalige Ketelgebouw tot gebouw Ceres, waar we de BNA-architectuurprijs voor kregen. En meer nog in de bijna afgeronde renovatie van Atlas, het voormalige Hoofdgebouw.”

Uit de motivatie van het ministerie:

“Het educatief concept waarvoor het gebouw is ontworpen is van belang. Als werkplaatsencomplex moest het een “progressief industrieel milieu” bieden en symboliseren. Het vormt een uiting van de droom dat techniek en ontwerp een positief effect op de samenleving kunnen hebben. De luchtbruggen waarmee het gebouw met de naastgelegen universiteitsgebouwen is verbonden drukken het belang uit dat aan interdisciplinaire samenwerking werd gehecht. De visie van de ontwerper was dat studenten al tijdens hun studie de atmosfeer van de daadwerkelijke praktijk mee moesten krijgen om zo een brug te kunnen slaan tussen wetenschap en praktijk, en ook een brug tussen verschillende disciplines konden slaan.” (Lees hier de hele motivatie)

De status van rijksmonument heeft als voordeel dat er subsidiemogelijkheden zijn voor onderhoud en restauratie. Aan de andere kant moet bij ingrijpende ingrepen in het pand een vergunning bij de gemeente aangevraagd worden, waarbij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een advies geeft.

MetaForum, (c) Bart van Overbeeke
MetaForum, (c) Bart van Overbeeke