Author profile picture

Hoe blijft de regio zuidoost Brabant nu én in de toekomst bereikbaar voor inwoners, bedrijfsleven en bezoekers? Kan dit op een duurzame manier? En kan het slimmer? Dit is waar de Metropoolregio Eindhoven (21 gemeenten rond Eindhoven) en de gemeente Veghel zich over buigen. De 22 gemeenten hebben een akkoord ondertekend, ‘Brainport duurzaam slim verbonden’ dat maatregelen tussen nu en 2030 bevat.

Naast de focus op het oplossen van bekende knelpunten op de weg, zoals de Ring Noordoost-J.F Kennedylaan en de inzet op meer gebruik van openbaar vervoer en de fiets, is er in het akkoord ook aandacht voor nieuwe, nog te ontwikkelen oplossingen. Hoe die er precies uit gaan zien, moet de komende jaren duidelijk worden.

IMG_8811
Jannie Visscher ondertekent namens de gemeente Eindhoven de agenda

De Metropoolregio Eindhoven wil bedrijven meer ruimte bieden om samen met overheid en kennisinstellingen tot verbeteringen van mobiliteit te komen. Een belangrijke rol ligt bij het ‘living lab’ Brainport Bereikbaar, hier kunnen betrokken partijen experimenteren en onderzoeken wat wel en niet werkt. Ook de gebruiker, die een centrale rol speelt, wordt nauw betrokken in dit proces.

“Het gaat om meer dan alleen maar meer buslijnen of extra asfalt aanleggen. De gebruikers staan centraal. Het gaat om het in kaart brengen van bewegingen”, legt Roël Hoppezak van Metropoolregio uit. Hij is voorzitter van de werkplaats Mobiliteit en Innovatie, die de lijnen van dit akkoord heeft uitgezet. “Alles moet veel meer samen, dus de overheid moet niet alléén een beleid uitstippelen. Meerdere partijen moeten meedoen en verantwoordelijkheid dragen. Dat is wat met dit akkoord wordt bereikt.”

Bedrijfsleven

160623_0918_Christophe_Roël 300x200Naast de overheid hebben verschillende marktpartijen meegedacht aan het akkoord. Via Brabant Mobiliteitsnetwerk is Maarten Neeskens van Beamrz betrokken. Beamrz heeft als doel om de mobiliteitservaring te verbeteren. Dit klinkt vaag maar dat is het niet, volgens Neeskens. “Er zijn al verschillende vormen om vervoer te delen. Maar er is nog niet één systeem dat alle verschillende middelen combineert en weergeeft voor gebruikers. Dit maakt het niet alleen overzichtelijker: je hoeft niet langer vijf verschillende apps op je telefoon te hebben om gebruik te maken van verschillende vormen van vervoer, dit maakt het een stuk makkelijker. Gebruikers kunnen kiezen hoe snel, duurzaam of met welk vervoersmiddel ze willen reizen.” Neeskens gaat ervan uit dat in 2030 25% van de mensen gebruik maakt van één app om alle mobiliteit te bundelen. “Voor overheden is het belangrijk hierover na te denken.”

Volgens Pim Grol van Zoof moet de overheid durven investeren in nieuwe initiatieven. “Ze moeten verder denken dan alleen de innovatie, want daarmee houdt het niet op. Initiatieven de kans geven om te groeien is belangrijk. Het zou mooi zijn als de overheid mobiliteit eens op een andere manier gaat bekijken. Stap er eens een keer in als partner in plaats van als opdrachtgever. Investeer in open systemen waar iedereen aan kan bijdragen.”

Grol doelt op data verzameling, connected cars en open clouds. “Zoof gaat files tegen met slimme adviezen in je auto. De app maakt gebruik van verschillende informatie zoals: data van andere gebruikers en auto’s en verkeersmeetsystemen langs de weg. Deze informatie voorziening is vrij, daar kan iedere partij op aanhaken. TNO investeert hier veel geld in, met dit akkoord gaat de overheid hierin ook bijdragen.”

Concreet is het allemaal nog niet, maar in het akkoord is opgenomen dat de overheid de mogelijkheid bekijkt voor het aanleggen van Smart Roads om de overstap naar connected cars en data uitwisseling mogelijk te maken.

Verduurzaming OV
Naast de ‘slimme’ maatregelen richt dit akkoord zich ook op de verduurzaming van het OV en stimuleren van fietsgebruik. “Denk hierbij aan elektrische bussen, maar ook aan OV-fietsen en mogelijkheden om fietsen te delen. Of het gebruik van e-bikes stimuleren.” Aldus Hoppezak.
Voor het opstarten van programma’s rondom het delen van fietsen of de aanschaf van e-bikes is een rol weggelegd voor werkgevers. Hierin is een partner gevonden in de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging.

Alle plannen in het akkoord gaan zo’n 340 miljoen kosten. 55 miljoen spaarden de 22 gemeenten al uit, deze was oorspronkelijk bedoeld voor de aanpak van de Ruit (Eindhoven-Asten-Veghel). Het plan is om dit bedrag te verdubbelen. Het overgebleven bedrag van zo’n 228 miljoen moet worden opgehoest door de provincie. Of uit subsidie aanvragen bij de EU.