Author profile picture

IMG_2493In de regio Eindhoven bevindt zich al de High Tech Campus, de Automotive Campus en het Science Park. Allemaal verbindingsplatformen die zich richten op het samenspel tussen opleiding en bedrijfsleven. Daar komt nu ook de Health Innovation Campus in Veldhoven bij. Beginnende bedrijfjes die zich richten op zorginnovaties kunnen terecht bij de MMC Incubator. Een fysieke plek waar starters gebruik kunnen maken van de specialistische kennis die aanwezig is in het ziekenhuis. Maar het werkt ook andersom. Hans Brands van de Health Innovation Campus vertelt hoe.

Op de plank
“Doctoren zijn slimme mensen, zij hebben genoeg ideeën hoe je de zorg vooruit kunt helpen”, Brands doet er dan ook alles aan om alle plekken bij de Incubator te vullen met startups die nauw gaan samenwerken met het ziekenhuis. “De afgelopen jaren is er in het ziekenhuis genoeg gedaan om te innoveren. Maar veel van deze ideeën blijven op de plank liggen. Dat komt omdat een ziekenhuis een logge omgeving is voor nieuwe ontwikkelingen. De zorg voor de patiënt staat centraal. Je kunt dus niet zomaar iets gaan testen met patiënten voordat je zeker weet dat het werkt. Bovendien zijn artsen niet bezig met de marktwerking van nieuwe producten, maar met de zorg voor hun patiënten”

Meer foto’s van de aankleding van het pand door designbureau EDHV

Nauwe samenwerking
Eén van de ideeën die op de plank is blijven liggen, is de smartjacket voor te vroeg geboren baby’s. Met dit jasje is het niet langer nodig om allerlei slangetjes en buisjes bij baby’s in te brengen. Iets dat stressverminderend werkt voor de baby. “Geweldig idee, maar omdat er binnen het ziekenhuis niet voldoende kennis over de marktwerking aanwezig is, blijven dit soort dingen liggen.” Een gemiste kans, maar daar komt verandering in volgens Brands. “Door artsen, ondernemers en studenten nauw samen te laten werken ontstaat er een kruisbestuiving, hierdoor hebben kansrijke ideeën of producten meer kans van slagen. Iedereen profiteert van elkaars expertise.”

Succesfactoren van incubators
20150520_170148Brands is druk in gesprek met bedrijven die zich willen vestigen op het MMC terrein. Maar de kogel is nog niet door de kerk. “We zitten nu met een viertal bedrijven om tafel, het is nog aftasten wat we voor elkaar kunnen betekenen en wat het ziekenhuis kan bieden.” Er zijn in totaal 30 plekken beschikbaar in de Incubator. Brands hoopt ze volgend jaar grotendeels gevuld te hebben.

Maar voor het zo ver is moet er nog een heleboel aan het gebouw gebeuren. “Het is een oud gebouw, weinig inspirerend. Het zijn allemaal grijze kantoren. Als je gaat kijken waar de succesfactoren van incubators liggen kom je uit bij een open omgeving. Letterlijk open. Je moet elkaar kunnen zien. Blijkbaar werkt dit het contact onderling in de hand.” De eerste stappen naar het opknappen van het gebouw worden al gezet, de voorgevel wordt bestickerd . “Een inspirerende illustratie, een modern tintje. Zo is het voor de buitenwereld ook goed zichtbaar dat hier innovatie plaatsvindt.”

Gevelontwerp_finaL_MMC_innoveert_2 (2)
Als de stickers er op zitten, ziet de gevel er zo uit.

 

Hele sterke mix
Dat het project kans van slagen heeft bewijst het Vrouw-, Moeder- en Kindcentrum meent Brands. “Hier zitten innoverende partners in de gezondheidszorg, denk bijvoorbeeld aan Philips. Die de nieuwste technologieën op het gebied van vrouw-moeder-kindzorg bundelen hier in het centrum. Het family centered care concept  is uniek in Europa.”

Maar ook de samenwerking tussen opleidingen speelt een grote rol benadrukt hij. “Het MMC is geen academisch ziekenhuis, maar dat wil niet zeggen dat we geen academische ambities hebben. Door in samenwerking met het onderwijs te zoeken naar nieuwe vormen van zorg, want de zorg verandert snel, krijgen studenten de kans om met nieuwe ideeën te komen. Als je hier ook nog bedrijven aan toevoegt krijg je een hele sterke mix.”