Author profile picture

Fontys is niet alleen een onderwijsinstelling maar ook een organisatie die nadrukkelijk wil bijdragen aan de kwaliteit en concurrentiekracht van de Brainport regio. Veel van de projecten die hieruit voortvloeien blijven echter verborgen voor een breed publiek. Om die reden verzorgt het lectoraat De Ondernemende Regio van Fontys Hogescholen elke 14 dagen een column op E52 dieper ingaat op de projecten waar ook Eindhoven voordeel bij heeft. Vandaag Frans-Jan Kox over de mismatch tussen ondernemers en financiers.

Frans-Jan Kox

Door Frans-Jan Kox, docent/onderzoeker Lectoraat De Ondernemende Regio, Fontys Hogeschool Management Economie en Recht

Binnen de regio Brainport heerst er een erg innovatief startup klimaat. Deze startups moeten door veel verschillende fasen heen voordat ze in staat zijn om hun product op de markt te introduceren. In deze verschillende fasen zijn ze sterk afhankelijk van financieringen die de ontwikkeling en marketing van de producten mogelijk moeten maken. Vroege-fase financieringen zijn vooral noodzakelijk om de fase van een concept-prototype tot productintroductie mogelijk te maken. Door de buitenproportioneel hoge kapitaalbehoefte van deze hightech ondernemingen is het financiële risico echter groot en is het vinden van voldoende kapitaal erg lastig.

Mismatch tussen ondernemers en financiers

Uit onze gesprekken met ondernemers en investeerders binnen de regio Brainport blijkt bovendien dat er vaak een mismatch plaatsvindt als het gaat om de beoordeling van rentabiliteitsprognoses. Vaak komen ondernemers met buitengewoon optimistische prognoses waarbij hun omzet explosief stijgt, de kosten blijven dalen en de rentabiliteit buitenproportioneel toeneemt. Investeerders prikken hier vaak doorheen; de praktijk leert immers dat de realisatie van rentabiliteitsprognoses twee keer langer duurt en twee keer meer investeringen vergt dan de oorspronkelijke prognose. Investeerders en ondernemers hebben blijkbaar verschillende Value Drivers bij het beoordelen van groei.

Deze mismatch zorgt voor onnodige vertragingen of mislukkingen van financieringen voor groeibedrijven. Dit zijn juist de bedrijven die zó belangrijk zijn voor de groei van de Brainport regio en de instandhouding van het vernieuwende en hightech karakter waar de regio Brainport om bekend staat. Daarom is het van regionaal belang om te zorgen dat kansrijke startups en financiers elkaar wel vinden en tot een financiering komen. Maar hoe kunnen we dit realiseren?

Mismatch verkleinen

Ons onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de mismatch tussen ondernemers en financiers met betrekking tot de beoordeling van prognoses. Het in kaart brengen van deze mismatch kan resulteren in nieuwe inzichten voor ondernemers én investeerders. Ondernemers kunnen zich beter voorbereiden op gesprekken met investeerders wanneer ze weten op basis van welke factoren zij een businessmodel haalbaar achten. De investeerders kunnen zich beter inleven in ondernemers wanneer ze weten wat hun denkwijze is bij het realiseren van toekomstige groei.

Dit alles kan leiden tot een beter investeringsklimaat waarbij mismatches tussen kansrijke hightech startups en financiers verkleind worden met als gevolg meer succesvolle investeringen in hightech groeibedrijven die regionale groei bevorderen en het innovatieve karakter van deze regio versterken.

Frans-Jan Kox, docent/onderzoeker Lectoraat De Ondernemende Regio, Fontys Hogeschool Management Economie en Recht