© Elaadnl
Author profile picture

Oost-Nederland wil zich meer profileren als proeftuin voor lokale energie. In deze regio zijn tal van bedrijven bezig met het opslaan en verdelen van duurzame energie. De provincie Gelderland gaat miljoenen beschikbaar stellen voor het verder ontwikkelen van innovaties, die interessant zijn voor heel Nederland, en daarbuiten. 

Om de energietransitie te versnellen en de regionale economie te stimuleren wil de provincie Gelderland in eerste instantie 4,6 miljoen euro beschikbaar stellen. Het geld wordt ingezet via Connectr, het energiecluster in Arnhem. Connectr is gevestigd op het industriepark Kleefse Waard (IPKW). Het is een landingsplek waar bedrijven, kennisinstellingen (Hogeschool Arnhem Nijmegen) en de overheid (gemeente Arnhem en provincie Gelderland), Oost NL, Kiemt en de TU Delft het energiecluster verder versterken. Hier worden faciliteiten gedeeld, innovaties bedacht, connecties gelegd en plannen getest en uitgevoerd.

Met het geld van de provincie kan onder meer het waterstoflab van de Hogeschool Arnhem Nijmegen verder worden ontwikkeld. Er gaat geld naar ElaadNL,een kennis- en innovatiecentrum voor duurzaam en slim laden van elektrische auto’s. Er komt een Europese testfaciliteit binnen Connectr die beschikbaar zal zijn voor derden. Ook het snelgroeiende Generation-E, dat energie- en milieutechnologiebedrijven ondersteunt als zij op willen schalen, profiteert. Begin maart valt het definitieve besluit over de extra middelen.

Enorme puzzel 

De financiële injectie komt op een belangrijk moment. Het zorgt voor investeringen die ook zullen helpen om uit de covidcrisis te komen, zo is de hoop van de provincie Gelderland. Binnen de energietransitie is namelijk voor Gelderse bedrijven geld te verdienen, met innovaties en goed opgeleid personeel.

Daarnaast groeit het aanbod en de vraag naar duurzame energie uit wind, zon, restwarmte en waterstof. Dat levert een van de grootste uitdagingen op waar het slagen van de energietransitie van afhangt.  Hoe zorg je ervoor dat er altijd voldoende schone energie beschikbaar is voor huishoudens, bedrijven en in de accu van je auto? De energie van de windmolen of een fabriek moet wel daar komen waar deze nodig is én op het moment dat het nodig is. Dat is een enorme puzzel. Alleen via één groot collectief systeem kan dit niet.  

Living labs

© OostNL

Oost-Nederland is goed gepositioneerd als living lab voor decentrale energiesystemen. Dat blijkt onder meer uit een onlangs verschenen onderzoek Kansen van de energietransitie voor Oost-Nederland ,uitgevoerd door het bureau Stratelligence en Ekinetix. In Oost-Nederland lopen al tal van projecten waarin wordt onderzocht hoe duurzaam opgewekte energie efficiënt kan worden opgeslagen en verdeeld, zo laat het rapport zien. Denk daarbij aan ontwikkelingen rond batterijtechnologie, waterstof of slimme warmtenetten. Mogelijkheden zijn er volgens de onderzoekers volop: de hele keten is aanwezig en de geografische ligging vlakbij de Duitse grens maakt de regio bij uitstek geschikt. “Onze kennis en ervaring bieden we graag aan heel Nederland aan”, zegt Jan van der Meer, gedeputeerde energietransitie Gelderland. “We hebben in Oost-Nederland een innovatieve maakindustrie die op dit vlak veel te bieden heeft, daarom willen we het verder stimuleren.”

De provincie Gelderland werkt samen met de regio Arnhem-Nijmegen aan het versterken van het energiecluster in de regio. Uit die samenwerking is het vijfjarige programma Connectr – Energy innovation voortgekomen. Voor de komende vijf jaar liggen er ambities voor een provinciale bijdrage van 30 miljoen euro, waarmee een totale investering van 140 miljoen euro mogelijk wordt in energie-innovaties en opleidingen en banen in deze sector. Besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden.

© OostNL