© IO
Author profile picture

Eindhoven wil een miljoen euro vrijmaken voor het binnenhalen en goed laten landen van nieuwe buitenlandse bedrijven. Het gaat vooral om bedrijven die passen bij het DNA van de stad (kennis, techniek, design) en “Eindhoven kunnen helpen bij de maatschappelijke opgaven van deze tijd”. Te denken valt aan grote kennisintensieve high tech bedrijven, maar ook aan startups. Daarnaast wil Eindhoven “unieke horeca- en detailhandelconcepten” binnenhalen, juist omdat die voor extra werkgelegenheid en een aangenamere stad kunnen zorgen.

Ook wil de stad meer investeerders warm maken voor de hier ontstane activiteiten. Zij zouden moeten beleggen in leegstaande panden of braakliggende terreinen, in de verwachting dat de ontwikkeling die de stad nu doormaakt daar later voldoende invulling aan zal geven.

Een en ander komt bovenop de inspanningen die Brainport International Programme al uitvoert. Daarin werken Eindhoven, Veldhoven, Best, Helmond, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij BOM, de Kamer van Koophandel en Brainport Development samen om buitenlandse bedrijven naar de regio te trekken.

Wethouder Staf Depla (economische zaken) verwacht voor de aanvullende activiteiten zo’n tien nieuwe arbeidsplaatsen nodig te hebben. Totale kosten bedragen bijna een miljoen per jaar, waarvan ongeveer de helft uit een verschuiving van andere posten wordt gefinancierd. Depla vraagt de gemeenteraad om akkoord te gaan met de extra investering van een half miljoen per jaar voor 2016 en 2017. Bij een goede evaluatie zou de post een structureel karakter moeten krijgen.

Ecosysteem

De stad gaat geen geld betalen aan bedrijven als een soort vestigingsimpuls, iets wat andere steden vaak wel doen. “We bieden ze vooral ons netwerk, ons ecosysteem aan. En natuurlijk willen we ze ook verder faciliteren. Zo zullen we zeker luisteren naar specifieke wensen voor zaken als busverbindingen, parkeerplaatsen of hulp bij procedures.”

De tien nieuwe medewerkers gaan zich op een aantal specifieke onderdelen van het programma richten. Zo komt er een coördinator die zich bezighoudt met het zich thuis laten voelen van internationals in de stad: living in. Drie mensen gaan aan de slag met het aantrekken van nieuwe ondernemingen (bijvoorbeeld in de detailhandel) en investeerders, één met het vervolmaken van het lokale vestigingsklimaat, er komen drie medewerkers voor het maken van data-analyses, één die zich specifiek richt op startups en drie voor het wegwijs maken van de nieuwe Eindhovenaren in de lokale wetten, regels en gebruiken. Dat is belangrijk, zegt Depla, “want internationals die zich hier welkom en thuis voelen blijven behouden voor onze Brainportregio, maken hier carrière en dragen met hun betrokkenheid bij aan het internationale karakter van onze leef- en werkomgeving. Daarmee worden ze ambassadeurs voor onze regio waardoor we talent blijven trekken en behouden voor onze bedrijven.”

“internationals die zich hier welkom en thuis voelen worden vanzelf ambassadeurs voor onze regio”

Voor Depla gaat het om het verzilveren van de kansen die Eindhoven heeft als gevolg van de positieve beoordelingen van de afgelopen jaren. Eindhoven werd onder meer “slimste regio van de wereld”, “het nieuwe Silicon Valley” en “meest innovatieve stad” genoemd. Depla: “Het is echter geen vanzelfsprekendheid dat deze erkenning zich vervolgens vertaalt in meer investeringen, meer bedrijfsvestingen en meer banen.” Daarvoor zijn de nu voorgestelde extra inspanningen hard nodig.

Depla benadrukt dat de nu geplande stappen aansluiten op hetgeen al gebeurt bij organisaties als Brainport, de BOM, de vier campusgemeenten (Veldhoven, Helmond, Best en Eindhoven zelf) en het Expat Centre. Het voorstel aan de raad is ook in overleg met deze organisaties opgesteld. “We trekken hierin gezamenlijk op.”

Foto: het Expat Centre aan de “international boulevard”