Author profile picture

Als de Metropoolregio Eindhoven, een samenwerkingsverband tussen de 21 gemeenten in Zuid-Oost Brabant, wat minder gehaast uit de grond was gestampt, dan had het beter gefunctioneerd dan nu het geval is. Dat zegt voorzitter Ton Dijkmans van Raadstafel21, het orgaan dat het contact tussen Metropoolregio en de 21 gemeenteraden moet behartigen, naar aanleiding van het kritische rapport dat Berenschot onlangs over de netwerkorganisatie schreef.

“Het meest treffend vond ik nog het gegeven dat er bij de raden blijkbaar méér vertrouwen is in de Metropoolregio dan bij de colleges. OK, ook bij mijn collega’s was de nodige scepsis te beluisteren maar “slechts” 1/3 van de raadsleden was negatief over de samenwerking terwijl 80% van de bestuurders negatief waren.” Bij drie colleges was zelfs te horen dat de Metropoolregio overbodig is. Tegen die achtergrond begrijpt Dijkmans de oproep van Metropoolregio-voorzitter John Jorritsme dat “de raden over hun eigen schaduw heen moeten springen” niet: “Ik denk dat hij éérst eens in eigen kringen het gesprek moet voeren, want daar valt meer werk te verrichten.”

Raadstafel21 vertegenwoordigt met 42 leden de in totaal 453 raadsleden in de regio. Met en in de Raadstafel21 experimenteren de Metropoolregio Eindhoven en de 21 gemeenteraden met het beter betrekken van de gemeenteraden.

Volgens Dijkmans waren de problemen te voorkomen geweest als de Raadstafel21 ook bij het tot stand komen van het orgaan betrokken zou zijn geweest. Maar de voorzitter heeft nog alle vertrouwen in de toekomst van de Metropoolregio. “Weeffouten van toen hebben nu geleid hebben tot de noodzaak van een stevige renovatie. Een renovatie die wel degelijk mogelijk is, zo is mijn overtuiging, want ik heb in de gesprekken met raden ook veel wil tot samenwerking geproefd. Zelfs het besef dat samenwerking een kwestie is van geven en nemen is breed aanwezig bij de raden. En dat geeft hoop voor de toekomst van ons samenwerkingsverband!”