Staf Depla, Gerrit Spronk en Pieter Akkermans vieren de doorbraak van de nieuwe passage
Author profile picture

Het is nu mogelijk om onder alle sporen door te lopen in de nieuwe tunnel van het Station Eindhoven. Je hebt nog wel toestemming nodig en rubber laarzen en een helm, maar de doorgang loopt echt helemaal door van zuid naar noord. Woensdag is dat met een klein feestje gevierd door de NS, ProRail, Heijmans, Arcadis en de Gemeente Eindhoven.

Inés Plasman (ProRail), Staf Depla (wethouder gemeente Eindhoven), Gerrit Spronk (Heijmans) en Pieter Akkermans (NS) spraken ieder kort even over het project. De belangrijkste thema’s waren de complexiteit en de noodzaak van het aanpakken van het station Eindhoven.

Eindhoven is het zesde drukste station van Nederland. De huidige tunnel stamt uit de jaren ’50. Die is niet berekend op de ruim 60.000 reizigers die het station dagelijks gebruiken. Daarnaast is de tunnel ook een belangrijke passage naar het aan de noordkant gelegen busstation. Al deze reizigers blijven het station tijdens de verbouwing gebruiken. Dat maakt de verbouwing zo complex. Met minimale overlast moeten alle sporen worden ondertunneld. Dat proces is nu bijna klaar. Alleen spoor 6 is nog onderbroken.

Station Eindhoven van vertrekplaats naar aankomstplek

Wethouder Staf Depla benadrukte hoe hij ooit vertrok vanaf dit station om te gaan studeren met de verwachting niet meer naar Eindhoven terug te keren om hier te gaan wonen. Maar inmiddels is de situatie vaak omgekeerd zo zei hij. Station Eindhoven is een plek waar mensen vaak voor het eerst aankomen voor werk of studie en om zich te vestigen in deze stad. Het huidige station is niet het visitekaartje dat een stad als Eindhoven hoort te hebben. Met de nieuwe tunnel zal het station een veel sterkere uitstraling hebben. Verwacht wordt dat het aantal reizigers zal groeien tot 115.000 per dag in 2020.

De kans is groot dat hier veel meer internationale reizigers bij zullen zitten. De NS studeert serieus op betere verbindingen van Eindhoven met Düsseldorf en Antwerpen.

Eind november zal de nieuwe passage voor reizigers open gaan. Hij is dan nog niet af. Het zal nog enige maanden duren om de winkels te realiseren en alles helemaal af te werken. De oude tunnel blijft en zal worden gerenoveerd.