Author profile picture

Schermafbeelding 2015-06-04 om 06.57.51Het economisch herstel wordt steeds duidelijker zichtbaar en de regio Eindhoven profiteert daar bovengemiddeld van met een banengroei van 2,1%. Alleen Amsterdam (+3,2%) doet het volgens cijfers van het UWV beter. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn er minder aanvragen voor ontslag en ook het aantal faillissementen neemt af. Daarnaast groeit het aantal vacatures al geruime tijd. Dit en volgend jaar herstelt de Nederlandse economie verder, zo stelt het UWV. In Eindhoven gebeurt dat sneller en harder dan gemiddeld.

Het UWV benadrukt het belang van de “goed ontwikkelde hightech industrie” in de regio’s Zuidoost-Brabant en Helmond-De Peel. “Deze regio’s zijn een aantrekkelijk vestigingsgebied voor andere technologische bedrijven. Het succes van deze bedrijven trekt vervolgens weer ondersteunende diensten aan. Dit effect is des te sterker nu de economie zich in een herstelperiode bevindt, waarop industriële sectoren snel reageren.”

Schermafbeelding 2015-06-04 om 06.58.45Zakelijke diensten, industrie, handel, ICT en zorg & welzijn zijn in en rond Eindhoven belangrijke sectoren. Van de in totaal circa 289.000 banen in Zuidoost-Brabant zijn er ongeveer 194.000 in deze sectoren vertegenwoordigd (71%).

Conjunctuur

Ten opzichte van Nederland valt op dat het aandeel banen in de industrie, in de zakelijke diensten en in informatie & communicatie hoog is. Dit maakt de regio een zeer conjunctuurgevoelige regio. Voor de industrie (met name metaal) is de export van groot belang. Als er sprake is van een (wereldwijde) economische recessie wordt dat in Zuidoost-Brabant als eerste gevoeld. Gaat het economisch weer beter, dan merkt Zuidoost-Brabant dat ook weer als eerste.

Schermafbeelding 2015-06-04 om 06.59.29

In 2015 en 2016 neemt de werkgelegenheid in de industrie overal in Nederland af. Behalve in Zuidoost-Brabant en Helmond-de Peel. Dit hangt samen met de aantrekkende werking van de regio rond Eindhoven op de technologische industrie. “Immers technologisch georiënteerde bedrijven zitten graag in de buurt van elkaar, zodat men bijvoorbeeld dichtbij leveranciers zit. Bovendien kan het eenvoudiger zijn om aan bekwaam personeel te komen. Een technische universiteit helpt daar ook bij.”

In Zuidoost-Brabant laat een meerderheid van de sectoren zien dat het aantal vacatures gegroeid is. Vooral in de sectoren vervoer & opslag, groothandel, industrie en zakelijke diensten is er sprake van een positieve ontwikkeling. De groei in de zakelijke diensten komt vooral op het conto van ontwikkelingen in het uitzendwezen.

Hoger opgeleiden

Zuidoost-Brabant is een high tech regio. Dat brengt met zich mee dat er relatief veel vacatures zijn voor hoger opgeleiden. Een deel van deze vacatures is, zeker in tijden van sterke economische groei, moeilijker te vervullen. Het zijn vooral hogere technische functie die onder druk staan. Positief voor de regio is dan ook dat de instroom in het technisch onderwijs stijgt. Daarnaast neemt het aantal kenniswerkers in de regio toe. Deze zijn niet alleen afkomstig uit Nederland, maar er is ook een trek vanuit het buitenland te constateren. De afgelopen 5 jaar is het aantal internationale kenniswerkers bijna verdrievoudigd, aldus het UWV.