Author profile picture

Een vrolijke Kris de Prins heb ik tegenover me aan tafel. Afgelopen maandag twitterde hij over de groei van aanmeldingen bij het Holland Expat Center South. Als directeur was deze toename weliswaar geen verrassing, maar daardoor niet minder positief ontvangen. In een gesprek vertelt De Prins over deze ontwikkeling. Maar is het louter goed nieuws of zorgt deze groei ook voor kopzorgen?

“WAUW: in april 2017 hadden we 50% meer inschrijvingen van internationals bij @holexpatcenter dan in april 2016!”Kris de Prins, Directeur Holland Expat Center South via Twitter

Kris de Prins is blij dat deze trend van aanmeldingen zich voortzet. “Gemiddeld kent het Expat Center een jaarlijkse groei van 25%, maar in april was dit dubbel zoveel. Als we tellen in personen, gaat het hier om een groei van ongeveer 130 naar 200 internationals.” Maar volgens De Prins valt er nog veel winst te behalen.

Het doel van het aantal aanmeldingen was dit jaar op 2200 gezet. Naar verwachting van de directeur zal het daadwerkelijke aantal dit keer richting de 2500 gaan. De Prins denkt dat de groei twee factoren kent. “De eerste zit hem erin dat de economie weer aantrekt, bedrijven krijgen meer orders en daar zijn meer werknemers voor nodig. De tweede oorzaak komt doordat het Expat Center zijn netwerk blijft uitbreiden. Maandelijks melden zich daardoor drie tot vijf nieuwe bedrijven aan.”

Volgens de Prins laat deze groei vooral positieve aspecten zien. Het betekent dat de werkgevers de buitenlandse werknemers steeds beter weten te vinden. En daar heeft Eindhoven ook baat bij. Het is volgens de Prins goed om nieuwe invloeden je stad en regio binnen te brengen, “want multiculturele teams zorgen voor creatievere oplossingen.”

“Aan de ene kant leer je andere culturen kennen, maar doordat je met andere culturen in contact komt, leer je ook jezelf beter kennen.”

– Kris de Prins

Dat de groei ook negatieve ontwikkelingen met zich meebrengt, daar is de Prins niet zo bang voor. “Het eerste waar we tegenaan zullen lopen is de capaciteit van uren die we ter beschikking hebben.” Het Expat Center is weliswaar een klein team, maar veel kan opgevangen worden door vrijwilligers volgens de Prins. “Bij nog verdere doorgroei zullen er wel maatregelen getroffen moeten worden zoals meer mensen aannemen en dubbele loketten. Maar dat is nog ver in de toekomst.”

“Het is in die zin fragiel qua bemensing omdat het een klein team is met een groot bereik, maar ik zie ons nog niet tegen de grenzen van onze mogelijkheden aanlopen.”

– Kris de Prins

 

De Prins zegt dat het Expat Center wel een ander knelpunt heeft. Dat is het bereik onder de MKB’ers. “Dit is de moeilijkst te bereiken groep, maar tevens de grootste groep werkgevers van de internationals. 80-90% van de werkgevers zit in deze groep.” Daarom heeft de Prins als doel om beter bij de midden- en kleinbedrijven door te dringen. Hij roept deze bedrijven dan ook op om zich bij het Expat Center te melden. “Want juist voor hen kunnen internationals heel veel betekenen.”