Author profile picture

Omdat ze het niet meer verstandig vinden om de duurzaamheidsambities afzonderlijk te realiseren, hebben de vier grote woningcorporaties van Eindhoven besloten dit thema vanaf nu gezamenlijk aan te pakken “als één organisatie”. Daartoe is vandaag samen met de gemeente en de huurdersvertegenwoordiging PEK een duurzaamheidsmanifest gepresenteerd. Hiermee moeten de doelen (vooral: CO2-neutraal wonen in 2050) beter en sneller gerealiseerd kunnen worden.

Het is de eerste stap in een samenwerking die voor 1 juli moet leiden tot een ‘duurzaamheidspact’ onder leiding van één externe aanjager. Directeur Ingrid de Boer van Woonbedrijf en wethouder Yasin Torunoglu lieten vandaag in een gezamenlijke toelichting weten dat Eindhoven hiermee een voorbeeld wil zijn voor de rest van het land. “Al onze ervaringen worden ‘open source’ aangeboden aan andere gemeenten en organisaties die er hun voordeel mee willen doen.” Ook hopen de initiatiefnemers dat op deze manier het nog sneller lukt om door Den Haag als ‘regelvrije zone’ te worden aangewezen.

Heel concreet zijn de afspraken op dit moment nog niet. Dat moet de komende tijd gaan gebeuren, in werkgroepen met vertegenwoordigers van alle betrokkenen bij het manifest die hebben afgesproken vanaf nu elke week bij elkaar te komen om de ideeën te bespreken. Ook kunnen al lopende initiatieven, zoals gasloos bouwen en het doorgaan met de installatie van zonnepanelen, in de plannen worden opgenomen.

De Boer noemt daarbij vier “stippen op de horizon” waar de gezamenlijke aandacht naar uitgaat. “Meest belangrijk daarbij is alles in het werk stellen om in 2050 inderdaad 95% minder CO2 uit te stoten dan nu. Daarbij hebben wij samen met de gemeente een belangrijke rol omdat we zoveel onroerend goed hebben.” De Boer zoekt om dat te realiseren de hulp van een “tweede ring betrokkenen”, uit het bedrijfsleven en de wetenschap. Innovatieve energiebedrijven spelen daarbij een wezenlijke rol. De overige drie stippen hebben te maken met bewustwording, circulariteit en biodiversiteit. De Boer: “Denk daarbij aan 100% hergebruik van al onze materialen en aan een betere verwerking van regenwater. Ook initiatieven als de Groene Toren zoals Trudo die nu op Strijp-S wil bouwen, springen daarbij in het oog.”

Torunoglu noemt het Manifest ook een mooie manier om de afspraken over duurzaamheid die met de gemeenteraad zijn gemaakt in te vullen. “Die afspraken zijn immers niet vrijblijvend, ook niet voor de raad. Maar om zover te komen, moeten we soms regels kunnen loslaten, bijvoorbeeld rond kwaliteitsbepalingen of bestemmingsplannen. Ook de particuliere markt kan daar straks op inhaken. Wat dat betreft is Eindhoven echt de ideale proeftuin voor de rest van het land: in onze regio zijn samenwerking en innovatie juist de kracht. We roepen kennisinstituten, energieleveranciers en andere gemeenten op onze ambities te onderschrijven en zich bij ons aan te sluiten.”