Migranten Informatie Punt
Author profile picture

Op deze plek berichten we geregeld over het Expat Center South, de plek waar internationale kenniswerkers zich melden voor informatie en allerlei noodzakelijke formaliteiten. Maar Eindhoven heeft sinds 2006 nog een instelling die zich richt op emigranten: het Migranten Informatie Punt (MIP). Het centrum dat beheerd wordt door Sonja Driessen, werd recentelijk door het Rijk geprezen als “goed voorbeeld voor integratiebeleid“.

Waar het Expat Center zich vooral richt op kenniswerkers, zijn de mensen die bij het MIP aankloppen veelal arbeidsmigranten of laagopgeleide migranten die tegen een probleem zijn aangelopen. Het MIP registreert nauwgezet wie er bij het informatiepunt aankloppen met welke vragen. In 2014 voerde het MIP 1314 gesprekken met 730 verschillende cliënten. Van de cliënten had 65% de Poolse nationaliteit. De bezoekers komen voor 64% uit Eindhoven en voor 21% uit andere gemeenten in Noord-Brabant. Het aantal cliëntgesprekken groeit: in 2015 vonden er 1574 cliëntgesprekken plaats. Kennismigranten komen niet langs, zij zoeken meer naar informatie via internet, aldus Driessen tegenover het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Op 1 januari 2015 stonden in totaal 8.315 migranten uit Midden-, Oost- en Zuid -Europa ingeschreven in de gemeente Eindhoven. Van deze EU-migranten komt 62% uit Midden- of Oost-Europa en 38% uit Zuid-Europa. Meer dan de helft van de migranten uit Midden- en Oost-Europa komt uit Polen.


Vergelijk deze cijfers met die over de kennismigranten


Het Migranten Informatie Punt is een vrijwilligersorganisatie en biedt middels spreekuren informatie en hulp aan EU-migranten. Dat gebeurt zoveel mogelijk in de eigen taal.

Eindhoven subsidieert het MIP omdat het een aanvulling biedt op hetgeen de gemeente zelf kan leveren. Beleidsadviseur Birgit Tunaydin tegenover KIS: “Dit is een praktische en voordelige keuze omdat het MIP al weet hoe zij een dergelijk informatiepunt moeten inrichten, ze kunnen de doelgroep bereiken en hebben kennis van de regelgeving rondom EU-burgers. Doordat het MIP migranten op hun rechten wijst, zijn zij minder kwetsbaar voor uitbuiting. Daarnaast helpen ze dakloze EU-burgers die nog bemiddelbaar zijn met het vinden van een woning en werk. Wij zijn heel tevreden met de inzet van het MIP.”

Uitbreiding

Momenteel is het MIP bezig met de oprichting van een Regionaal Migranten Informatie Punt, omdat de EU-migranten uit de hele regio komen. Het plan is dat in alle gemeenten van de Metropool Regio Eindhoven een wekelijks spreekuur komt, met het MIP Eindhoven als hoofdkantoor. Hiervoor is een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie. Het MIP is bezig met de voorbereidingen om de regionale informatiepunten te kunnen bemensen.

Het MIP komt ook behoorlijk wat probleemgevallen tegen, zegt Sonja Driessen. Denk aan daklozen, verslaafden, werklozen, mensen met psychische problemen. Elke situatie vergt een andere aanpak of begeleiding. Nog beter zou het zijn om al in het land van herkomst die informatie te verschaffen. En soms zouden we in Nederland ook wat strenger moeten zijn, zegt ze. Bijvoorbeeld als er EU-burgers naar Nederland komen die verslaafd zijn aan heroine. “Het zou het beste zijn dat de IND deze mensen, die al verslaafd of met problemen binnenkomen en voor wie in Nederland geen oplossing is, terug stuurt naar het land van herkomst. Maar een dergelijke beslissing durven we nog niet te maken in Nederland.”

 

Het MIP heeft op de Raedeckerstraat 3 een inloopspreekuur op maandag t/m donderdag van 9:00 tot 15:00 en van 19:00 tot 21:00, op vrijdag en zaterdag van 9:00 tot 14:00 en zaterdag van 9:00 tot 14:00. 

(Foto van Facebookpagina Migranten Informatie Punt)