Internationale treinen in Eindhoven: nu nog een uitzondering, over acht jaar elk uur een feit. © IO
Author profile picture

Snelle treinverbindingen met Düsseldorf en Aken, ze staan al jaren op het verlanglijstje van betrokkenen aan beide kanten van de grens. De lobby daarvoor richting Den Haag is onlangs echter flink geïntensiveerd, met als gevolg de eerste positieve signalen uit Berlijn. Burgemeester Van Gijzel van Eindhoven weet in de lobby de bestuurders van de provincies Limburg en Brabant, maar ook van Nordrhein Westfalen aan zijn zijde. 

De grootste bottleneck voor een snelle spoorverbinding tussen Den Haag/Rotterdam (zuidelijke Randstad) – Eindhoven (Brainport) – Düsseldorf (Roergebied) is het enkel spoor tussen Kaldenkirchen en Dülken, aan Duitse zijde dus.

Verkeersgedeputeerde Patrick van den Broek van de provincie Limburg heeft na enkele bezoeken aan Berlijn de overtuiging gekregen dat de Duitse verkeersminister Alexander Dobrindt de spoorverdubbeling wel ziet zitten. Dat is belangrijk omdat het ministerie verantwoordelijk is voor het project, via het nieuwe Bundesverkehrswegeplan (BVWP).

Dit nieuwe BVWP moet eind 2015 klaar zijn. Vervolgens beslist dat ministerie dan ook over den financiering van het project.

Voor gedeputeerde Patrick van der Broeck staat deze coalitieperiode volledig in het teken van de grensoverschrijdende spoorverbindingen. Zijn woordvoerder: “Goede grensoverschrijdende spoorverbindingen zijn belangrijk voor een excellent leef- en vestigingsklimaat. Daar is iedereen het wel over eens. Ook aan Duitse zijde. Van der Broeck is de afgelopen 3 maanden twee keer in Berlijn geweest om daarover treinverbindingen te spreken.”

Driehoek Randstad – Vlaanderen – Ruhr

Eerder deze zomer ontving Limburg al Europese subsidie voor een onderzoek naar nieuwe intercityverbindingen Düsseldorf-Venlo-Eindhoven en Keulen-Aken-Heerlen-Eindhoven en de treinverbindingen Brussel-Leuven-Luik-Maastricht en Antwerpen-Hamont-Weert. Van den Broecks woordvoerder: “Verbetering van deze vier spoorverbindingen zijn nodig om de driehoek Randstad, de Vlaamse Ruit en Rhein-Rhur uit te laten groeien tot de omvangrijkste economische regio in ons deel van Europa.” Het totale bedrag voor onderzoeken bedraagt 9,7 miljoen euro. De helft daarvan wordt betaald door Brussel. De onderzoeken zelf moeten nog beginnen.

Zowel aan Duitse als aan Nederlandse zijde wordt nu gewerkt aan betere samenwerking op het gebied van infrastructuur, de veiligheidssystemen, de sociale veiligheid, de frequentie van dienstregeling, de vorm van treinkaartjesverkoop en het benodigde treinmaterieel.


Lees hier alles over het grote internationale treinenproject RoCK