Author profile picture

living data

Het Gaslab in Eindhoven is dit weekend het toneel van een grote open data hackathon. Voor deze zogenaamde “Living Data City Challenge” is de afgelopen maanden een inventarisatie gemaakt van problemen die de leefbaarheid van een stad onder druk zetten. Juist voor deze onderwerpen – denk aan biodiversiteit, luchtkwaliteit, speelruimte voor kinderen en de groeiende kloof tussen burger en politiek – moeten op basis van beschikbare open data oplossingen worden gevonden.

Tijdens de hackathon wordt door divers samengestelde teams van ingenieurs, industrieel ontwerpers, softwareontwikkelaars en andere slimme mensen informatie verzameld, een concept bedacht en, als dat nodig is, een prototype gebouwd.

logoEen vakjury bekijkt aan het eind van het weekend de verschillende prototypes en de drie beste mogen 16 april in het Park Theater hun idee pitchen tijdens het Beyond Data Event waar overheden, bedrijfsleven en andere investeerders uit heel Europa bij elkaar komen om samenwerking te bespreken.

Eindhoven is één van de slimste regio’s ter wereld en het is dan ook geen wonder dat dit congres juist hier plaatsvindt, voor de vijfde keer alweer. En de ambitie is hoog: de kennis die hier verzameld wordt, moet ingezet worden om de wereld beter te maken.

De insteek van de Living City Data Challenge is pragmatisch. De gedachte is dat door open data en multidisciplinaire teams de leefbaarheidproblematiek waar veel grote steden mee worstelen opgelost kan worden.

logo2