Author profile picture

Hoewel slechts 8 van de 27 Europese landen hun telling hebben voltooid, zijn er al enkele belangrijke tendensen zichtbaar. De christendemocraten en uiterst rechts zijn de winnaars van de Europese verkiezingen, terwijl de liberalen en de groenen de grote verliezers zijn. Dit blijkt uit de voorlopige resultaten van de Europese verkiezingen. Ondanks de verschuivingen behouden christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen hun meerderheid.

EVP grootste fractie

De Europese Volkspartij (EVP), bestaande uit christendemocraten en conservatieven, blijft de grootste fractie in het Europees Parlement. De EVP wint 8 zetels en komt uit op 184 zetels. De sociaaldemocratische fractie S&D behaalt voorlopig 139 zetels, en blijft daarmee de tweede grootste fractie. De liberale fractie Renew verliest fors (-23 zetels) maar blijft de derde grootste met 402 van de 720 zetels, waarmee christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen hun meerderheid behouden.

Radicaal-rechts wint dus aanzienlijk meer zetels in het Europees Parlement, maar dat betekent niet noodzakelijkerwijs een koersverandering; het politieke midden van het Parlement blijft namelijk stabiel.

EVP en innovatie

In het Manifest van de EVP, sectie energie, pleit de partij voor een technologieneutrale benadering van de ontwikkeling van nieuwe brandstoffen, waterstoftechnologieën en aandrijflijnen voor alle voertuigen, waarbij met name nieuwe vloeibare brandstoffen worden ondersteund. Het doel blijft om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te worden.

Wat betreft gezondheidszorg wil de EPP dat Europa “de wereldleider wordt in de gezondheidssector, door het potentieel van big data en AI te benutten om de technologische ontdekkingen van de toekomst te doen.” En hoe zit het met AI? De EPP ziet zijn Europa de digitalisering leiden en mensgerichte AI bevorderen. “We willen AI mogelijk maken, ontwikkelen en gebruiken, niet indammen of belemmeren door overregulering.”

Natuurherstelwet?

Met een ruk naar rechts is het nog de vraag hoe het verder moet met de klimaat- en duurzaamheidsdoelen. Een groot deel van de Green Deal is al omgezet in wetgeving, maar de Europese Natuurherstelwet ligt nog op de plank. Het is de vraag of die ooit nog opgepakt zal worden.

De situatie in Nederland

De uiterst rechtse PVV van Geert Wilders behaalt de grootste winst en stijgt van 1 naar 6 zetels. Echter, het linkse kartel van PvdA en GroenLinks eindigt als grootste partij met 9 zetels. Volt heeft er een zetel bijgekregen en komt nu op 2 zetels. Daarnaast heeft NSC 1 zetel weten te bemachtigen.