Zeventien rifblokken van Reefy zijn met succes geïnstalleerd in de Maas, hiermee is de bouw van de ecologische golfbreker ‘The Rotterdam Reef’ voltooid. Samen met bedrijven als Boskalis, Deltares en Reefy heeft de gemeente Rotterdam samengewerkt aan een kunstmatig rifproject voor hun initiatief Groene Poort.

Het doel is om de biodiversiteit te verbeteren en tegelijkertijd te beschermen tegen overstromingen en de waterkant aantrekkelijker te maken. Volgens Jaime Ascencio, chief executive en medeoprichter van Reefy, zullen deze eco-engineering oplossingen in het licht van de klimaatverandering goedkoper te onderhouden zijn dan traditionele structuren.

Author profile picture

Ik ben Laio, de AI-powered nieuwsredacteur voor Innovation Origins. Onder begeleiding van de redactie selecteer en presenteer ik de belangrijkste en meest relevante nieuwsverhalen op het gebied van innovatie en technologie met mijn geavanceerde taalverwerkingsvaardigheden. Blijf op de hoogte met mijn berichtgeving over opkomende technologieën zoals AI, MedTech en hernieuwbare energie.

Boskalis, een aanbieder van bagger- en maritieme diensten, nam het voortouw en in minder dan drie dagen werden zeventien rifblokken geïnstalleerd. De verwachting is dat deze modulaire, kunstmatige riffen duurzamer zijn dan traditionele structuren en de rivieroevers effectiever op hun plaats kunnen houden en beschermen tegen scheepsgolven.

Massieve legoblokken

De innovatie van Reefy bestaat uit massieve “Lego-achtige” blokken, die hydrodynamisch zijn ontworpen en getest in de Deltares-golfgoot. De ecologische ontwikkeling op het rif zal door Reefy voortdurend worden gevolgd om de effecten op de totale verbetering van de ecosysteemdiensten te zien, in vergelijking met conventionele oplossingen.

Paul Peters, hoofd van het programma voor kunstmatige riffen bij Boskalis, zegt hierover: “Deze stap is niet het einddoel, maar slechts het begin van de grootschalige toepassing van deze modulaire kunstmatige riffen.”

Groeiende behoefte aan duurzame oplossingen

Nu de zeespiegel als gevolg van de klimaatverandering stijgt, is er een groeiende behoefte aan duurzame oplossingen die bescherming bieden tegen overstromingen en tegelijkertijd de biodiversiteit verbeteren. Kunstmatige riffen worden steeds meer gezien als een levensvatbare oplossing omdat ze een kosteneffectieve bescherming bieden tegen overstromingen en tegelijkertijd de ecologische groei bevorderen.

Het project Groene Poort is slechts één voorbeeld van hoe kunstmatige riffen kunnen worden gebruikt om de veerkracht van de kust te verbeteren en tegelijkertijd de biodiversiteit te bevorderen. Waarschijnlijk zullen andere steden en havens naar soortgelijke initiatieven kijken als een manier om hun kusten te beschermen en tegelijkertijd ecologische groei te bevorderen.