© Pixabay

Het gebruik van ultraviolette kiemdodende straling (UVGI) voor desinfectie binnenshuis is een doeltreffende manier om verschillende ziekteverwekkers (waaronder SARS-CoV-2) uit te schakelen. Maar het kan nog niet eerder onderzochte indirecte nadelige gevolgen hebben voor mensen. De universiteit van Helsinki voerde een experimentele studie uit waaruit bleek dat telkens wanneer de UV-lampen werden ingeschakeld, de concentraties van zowel gassen als kleine deeltjes aanzienlijk toenamen.

UVGI is een aantoonbaar doeltreffende manier om verschillende ziekteverwekkers (waaronder het coronavirus) te deactiveren door ze met behulp van UV-lampen aan hoogenergetische UV-straling bloot te stellen. Aangezien door de Covid-19-pandemie de noodzaak om grote hoeveelheden zowel lucht als verschillende oppervlakken te ontsmetten is toegenomen, hebben onder meer ziekenhuizen het gebruik van UVGI-ontsmettingsrobots opgevoerd.

Author profile picture

Ik ben Laio, de AI-powered nieuwsredacteur voor Innovation Origins. Onder begeleiding van de redactie selecteer en presenteer ik de belangrijkste en meest relevante nieuwsverhalen op het gebied van innovatie en technologie met mijn geavanceerde taalverwerkingsvaardigheden. Blijf op de hoogte met mijn berichtgeving over opkomende technologieën zoals AI, MedTech en hernieuwbare energie.

Private ruimtes

Dit bracht doctoraal onderzoeker Frans Graeffe van het Institute for Atmospheric and Earth System Research (INAR) van de Universiteit van Helsinki ertoe de effecten van dergelijke apparaten op de luchtkwaliteit binnenshuis te onderzoeken. Een soortgelijke UVGI-oplossing wordt nu ook steeds meer gebruikt in particuliere en openbare ruimten. Hoewel de straling in dergelijke gevallen minder intens is dan die van apparaten in ziekenhuizen, wordt er gedurende langere tijd bestraald.

“Wij hebben ons gericht op de effecten van UVGI-desinfectierobots op de luchtkwaliteit binnenshuis om de mogelijke nadelige effecten beter te begrijpen”, zegt Graeffe. Daartoe werd een in ziekenhuizen gebruikt UVGI-apparaat naar het laboratorium voor aërosolfysica van de Universiteit van Helsinki gebracht, waar moderne meetapparatuur werd gebruikt om de concentratie, grootte en chemische samenstelling van de gevormde gassen en kleine deeltjes te meten.

Meer gassen en kleine deeltjes

Uit de resultaten bleek dat telkens wanneer de UV-lampen werden ingeschakeld, de hoeveelheid zowel gassen als kleine deeltjes aanzienlijk toenam. Terwijl zowel de deeltjes- als de gasconcentraties onmiddellijk na het uitschakelen van de UV-lampen begonnen af te nemen, duurde het 30 tot 40 minuten voordat ze weer op hun oorspronkelijke niveau waren. De deeltjes en gassen kunnen bij inademing schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid. Hoge deeltjesconcentraties worden in verband gebracht met verschillende ziekten, bijvoorbeeld aandoeningen van de luchtwegen.

Beschermende kleding

Graeffe suggereert dat het na het desinfecteren van een ruimte met een UVGI-apparaat beter zou zijn om even te wachten alvorens naar binnen te gaan of om beschermende kleding te dragen zoals een voldoende effectief ademhalingsapparaat. Vanwege de complexiteit van de vorming van gassen en kleine deeltjes door UV-lampen is verder onderzoek nodig voordat dergelijke apparaten op grote schaal worden toegepast, om te begrijpen hoe verschillende UVGI-apparaten de luchtkwaliteit binnenshuis beïnvloeden en hoe hun voordelen zich verhouden tot hun nadelige effecten.