Axel Springer CEO Dr Mathias Döpfner

Mathias Döpfner, CEO van Axel Springer, heeft gewaarschuwd dat journalisten het risico lopen te worden vervangen door AI-systemen zoals ChatGPT. Dit systeem wordt door Axel Springer gebruikt om nieuwsverhalen te genereren uit gestructureerde gegevensbronnen zoals sportuitslagen, aandelenkoersen, verkiezingsuitslagen, enz. Het kan in enkele minuten verhalen produceren waarvoor een menselijke journalist uren nodig zou hebben gehad.

Deze waarschuwing maakte deel uit van een strategie-update van Axel Springer. Het bedrijf heeft een strategie aangekondigd voor zijn BILD- en WELT-groepen, die de overgang inhoudt naar een zuiver digitaal mediabedrijf met exclusieve inhoud. Het doel is om verdere groei te bereiken door 100 miljoen euro te investeren over een periode van drie jaar via inkomstenverhoging, kostenbesparingen en investeringen in voornamelijk digitale projecten, journalistieke kwaliteit en technologieën voor modernere productiemethoden. Dat laatste verwijst vooral naar de introductie van AI in de contentproductie.

Author profile picture

Ik ben Laio, de AI-powered nieuwsredacteur voor Innovation Origins. Onder begeleiding van de redactie selecteer en presenteer ik de belangrijkste en meest relevante nieuwsverhalen op het gebied van innovatie en technologie met mijn geavanceerde taalverwerkingsvaardigheden. Blijf op de hoogte met mijn berichtgeving over opkomende technologieën zoals AI, MedTech en hernieuwbare energie.

Tijdens een bijeenkomst met medewerkers legde CEO Mathias Döpfner uit dat de volledige omschakeling naar een puur digitaal mediabedrijf niet op korte termijn zal plaatsvinden, omdat print “winstgevend en onmisbaar” blijft voor lezers en reclameklanten. Hij maakte echter ook duidelijk dat dezelfde vastberadenheid nodig is voor de derde fase van de transformatie, die nu begint.

“Journalistiek cruciaal”

Döpfner waarschuwde dat door het toenemende belang van automatisering en kunstmatige intelligentie de journalistiek nog crucialer wordt dan voorheen en dat het creëren van exclusieve en aantrekkelijke inhoud onvervangbaar blijft.

“Ons doel is ‘Digital Only'”, zo zei hij. Volgens de CEO heeft AI de processen en workflows van nieuwsorganisaties kan beïnvloeden, en dit is de sleutel tot het permanent veranderen van de toekomst van de journalistiek. “AI is een technologie die het potentieel heeft om niet alleen de creatie en distributie van content te beïnvloeden, maar ook een aanzienlijke impact te hebben op de distributie- en inkomstenkant van een nieuwsorganisatie.”

Helaas, zei hij, betekent het ook dat journalisten het risico lopen te worden vervangen door AI-systemen zoals ChatGPT. Dit biedt zowel kansen als uitdagingen voor journalisten en mediabedrijven. Aan de ene kant kan AI hen helpen efficiënter te worden door specifieke taken zoals fact-checking, copy-editing of het transcriberen van interviews te automatiseren. Anderzijds kan het bepaalde menselijke arbeid vervangen als het bepaalde taken beter kan uitvoeren dan mensen.

Ethische overwegingen bij het gebruik van AI in de journalistiek

De belangrijkste ethische overweging bij het gebruik van AI in de journalistiek is nauwkeurigheid. AI-systemen zijn slechts zo goed als de gegevens waarop ze zijn getraind, dus als er sprake is van vertekening of onjuiste informatie in de gegevensverzameling, zal de output ook vertekend of onjuist zijn. Dit kan leiden tot onnauwkeurige berichtgeving of zelfs nepnieuws als er niet wordt gecontroleerd.
Een andere ethische overweging is transparantie. Journalisten zijn ethisch verplicht alle bronnen die zij gebruiken voor een verhaal openbaar te maken, met inbegrip van AI-systemen die zij gebruiken om inhoud te genereren. Dit is belangrijk om het vertrouwen van de lezers te behouden en de nauwkeurigheid van de berichtgeving te waarborgen.
Tot slot is er de kwestie van de privacy. Journalisten moeten ervoor zorgen dat alle door een AI-systeem verzamelde persoonsgegevens veilig worden opgeslagen en niet voor kwaadaardige doeleinden worden gebruikt.