Author profile picture

Als het aantal zogenoemde lymfocyten in je bloed erg laag is, dan is dat een aanwijzing dat je over enige tijd ziek kunt worden. Dat blijkt uit een Deens onderzoek dat vandaag werd gepubliceerd in the CMAJ (Canadian Medical Association Journal)  Door dat inzicht kan een arts preventieve maatregelen treffen voor mensen bij wie zo’n laag aantal lymfocyten is vastgesteld.

Een lymfocyt is een type witte bloedcel dat in het rode beenmerg wordt gevormd. Lymfocyten spelen een belangrijke rol in het immuunsysteem. Lagere niveaus van lymfocytenbloedcellen is een aandoening die lymfopenie wordt genoemd.

Lymfopenie komt vaak aan het licht bij doodgewone bloedtesten. Patiënten werden tot dusver meestal niet doorverwezen voor verder onderzoek. Het grote belang van lymfopenie als voorspeller van toekomstige gezondheid was namelijk niet bekend.

“Ons onderzoek toonde aan dat deelnemers met lymfopenie een groot risico liepen om te sterven; door welke oorzaak dan ook. Ongeacht enige andere risicofactor voor sterfte door alle oorzaken, inclusief leeftijd”, schrijft Dr. Stig Bojesen.

Verhoogd risico op overlijden

De wetenschappers onderzochten de medische gegevens van 108.135 mensen van Deense afkomst in de leeftijd van 20-100 jaar die tussen 2003 en 2015 waren ingeschreven in een Deens gezondheidsregister. Zij ontdekten een verband tussen een laag aantal lymfocyten en een groter risico op overlijden door een ziekte of aandoening. Dat risico was nog groter als het ging om overlijden door kanker, hart- en vaatziekten, luchtwegaandoeningen, infecties en andere oorzaken. Tijdens de studieperiode overleden in totaal 10.372 mensen.

Mensen net verhoogd risico opsporen

Lymfopenie kan ook een meer passieve aanwijzing zijn van algemene kwetsbaarheid van het menselijk lichaam, die een hoog risico op overlijden door welke oorzaak dan ook met zich meebrengt. Ouder worden wordt in verband gebracht met zowel het dalende aantal lymfocyten die de onderzoekers in deze studie vonden, als met sterfte. Hoewel de reden voor de leeftijdsgebonden daling van het aantal lymfocyten niet bekend is, kan het te maken hebben met het door de jaren heen kleiner worden van de thymusklier. Dat leidt weer tot verlaging van de hoeveelheid lymfocyten. Het gevolg daarvan is een verslechtering van de algehele immuuncompetentie.

,,Deelnemers kunnen op de dag van het onderzoek natuurlijk een nog niet waarneembare en mogelijk dodelijke ziekte hebben gehad, die hun lymfocytentelling en sterfterisico kan hebben beïnvloed. Aangezien het verband tussen lymfopenie en hoge mortaliteit echter nog enkele jaren na het onderzoek van de deelnemers bleef bestaan, is het onwaarschijnlijk dat dit onze bevindingen heeft beïnvloed,” aldus de wetenschappers.

De publicatie van het artikel leest u via deze link.