Author profile picture

Het geld is bedoeld voor bedrijven waarvoor de kosten van waterstofproductie, een relatief jonge technologie, te hoog zijn. De subsidieregeling OWE moet bedrijven helpen ervaring op te doen om de hoeveelheid waterstofproductie te verhogen. Zeven projecten die op maandag zijn goedgekeurd, zorgen gezamenlijk voor een capaciteit van 101 megawatt.

Waarom je dit moet weten:

Groene waterstof wordt beschouwd als een ideale vervanger van fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en gas.

De projecten die subsidie krijgen zijn:

  • RWE Eemshydrogen (Eemshaven)
  • H2 Hollandia (Nieuw-Buinen)
  • Hysolar (Nieuwegein)
  • Groengas asset (Amsterdam)
  • Groengas asset (Groningen)
  • Van Kessel Olie (Oude Tonge)
  • VoltH2 (Delfzijl)

Eemshydrogen-project

De RVO heeft RWE een subsidie van 124,9 miljoen toegekend voor zijn project Eemshydrogen. Eemshydrogen is een project om op de locatie van RWE in de Eemshaven een elektrolyse-installatie van 50 megawatt te bouwen voor de productie van groene waterstof. RWE is van plan om de elektrolyser te laten werken met groene stroom van zijn windmolenpark Westereems, dat op slechts 5 kilometer van de locatie van de Eemshavencentrale ligt.

Groene waterstof in Nederland

De projecten zullen waterstof leveren aan sectoren zoals de chemische industrie. Nederland wil in 2050 klimaatneutraal zijn en daarmee voldoen aan de Europese klimaatdoelstellingen. Groene waterstof speelt hierin een belangrijke rol, daarom heeft de overheid hiervoor doelen gesteld in het Klimaatakkoord: een elektrolysecapaciteit van 3-4 gigawatt (3000-4000 megawatt), met voldoende opslaglocaties en infrastructuur, in 2030. Eind 2022 heeft de regering dit aangescherpt: het nieuwe doel is 8 gigawatt (8000 megawatt) elektrolysecapaciteit in 2032.