Author profile picture

Hoewel er meer woningen dan ooit gebouwd worden in de stad, neemt de vraag zo snel toe dat het dringen blijft om een juiste plek te vinden. In 2016 werden er 2400 nieuwe woningen opgeleverd, dit jaar zullen dat er nog eens 2500 zijn en volgend jaar 1800. De komende vijf jaar voegen de woningcorporaties nog eens ruim 3500 woningen toe aan de sociale huurmarkt. In die periode zitten er ook nog eens ruim 1700 vrije sector huurwoningen in de pijplijn. Hoewel het aanbod groeit, blijft  in de praktijk de behoefte aan snel beschikbare en betaalbare huurwoningen groot. Het gaat met name om de groep mensen die teveel verdient voor een sociale huurwoning.

Het herstel op de woningmarkt heeft een keerzijde: makelaars wijzen op de risico’s van grote krapte op de markt. Starters komen moeilijker aan een koopwoning. Ondanks de grote vraag daalde het aanbod van koopwoningen in 2016 in Eindhoven. Er is in de nieuwbouw koopsector een aanboddaling van 60% ten opzichte van 2015.

Wethouder Yasin Torunoglu zegt blij te zijn dat de verdichting in en om het centrum op gang is gekomen, ook in de sociale sector. “Wonen rondom hartje Eindhoven moet namelijk voor iedereen toegankelijk zijn. Zeker voor de jongeren, die massaal interesse hebben om naar onze stad te komen. Maar daarmee zijn we er nog niet. De middeninkomens vinden op dit moment moeilijk een huis en ook de koopmarkt blijft achter. Daar moeten we ons dus in de komende periode nog meer op richten.”

 

“Wonen rondom hartje Eindhoven moet voor iedereen toegankelijk zijn”Yasin Torunoglu,

Herstel in 2016
De Eindhovense woningmarkt herstelde zich zichtbaar verder in 2016. Dat is met name te zien aan een ongekend hoge productie van 2432 woningen, stijgende woningprijzen van gemiddeld 7% en een stijging van het aantal transacties met 14%. Tegelijkertijd daalde het aanbod van koopwoningen in Eindhoven en omgeving, voor nieuwbouw zelfs met 60%. De stad groeide in 2016 met name door een toename van het aantal één- en tweepersoonshuishoudens. Ruim driekwart van alle nieuwe woningen valt in de categorie sociale huur of koop.

In 2016 werden ruim 1800 woningen in de sociale sector opgeleverd in Eindhoven, waarvan bijna 600 door de corporaties. Ontwikkelaars hebben een aantal grote projecten gerealiseerd met veel sociale huurwoningen, zoals Philips Lighting en TU/e Luna – samen bijna 1000 woningen. Meer dan de helft van de productie komt voort uit transformaties van bestaande panden en er zijn ruim 1000 nieuwbouwwoningen gebouwd. Er zijn vooral veel appartementen toegevoegd (83% tegen 17% eengezinswoningen). Het aantal gerealiseerde koopwoningen is relatief laag: 386, waarvan 314 in de vrije sector en 72 sociaal.

 

Stevige groei
De afgelopen jaren is de groei van de bevolking en het aantal huishoudens harder gegroeid dan ingeschat door de Provincie. Als deze trend doorzet, groeit Eindhoven naar circa 250.000 inwoners in 2030. Vooral de buitenlandse migratie is in Eindhoven een belangrijke verklaring van de groei. Ook het aantal huishoudens blijft toenemen en dan met name de één- en tweepersoonshuishoudens (80% van de groei). Verder zien we dat de stad met name interessant is voor mensen tussen de 18-30 jaar. Deze groep vraagt in toenemende mate om wonen nabij stedelijke voorzieningen in een centrumomgeving.