Het Museum of Fire in Polen waarvan de buitenkant met koper is bekleed. (c) Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V.
Author profile picture

Het kiezen van bouwmaterialen is niet uitsluitend meer afhankelijk van functionaliteit en persoonlijke voorkeur van de architect. Bij nieuwe gebouwen speelt duurzaamheid, de mate van hergebruik en de klimaatneutraliteit een zeer grote rol. Wat dat betreft kan koper een grote rol gaan spelen als bouwmateriaal van de toekomst. Het kan namelijk oneindig worden hergebruikt. Om de bouwwereld  bij te staan bij het zoeken naar nieuwe toepassingsmogelijkheden van dit metaal in gebouwen, heeft het Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V. een kenniscentrum opgezet voor onder andere onderzoek naar complexe materiaal- en componentenvraagstukken.

De EU stelde afgelopen najaar nieuwe milieuverklaringen op voor elk bouwproduct en alle bouwwerkzaamheden. Deze wijzigingen van de EN 15804-norm gingen op 30 oktober 2019 in. Het beschrijft welke fasen van de productlevenscyclus er benoemd kunnen worden  in de EPD (Environmental Product Declaration). Het is nu verplicht bij de keuze van bouwmaterialen te overwegen wat er moet gebeuren met uiteindelijk afgedankte materialen. Ook moet worden meegewogen wat de voor- en nadelen zijn van recycling.

Er zijn vier fases gedefinieerd die voor een product beschreven moeten worden:

  • productie (module A),
  • in gebruik (module B),
  • end-of-life fase (module C)
  • end-of-life recycling (module D).

In de nieuwe standaard biedt de verplichte module D een overzicht van hoe goed het materiaal kan worden hergebruikt en wat over de gehele productlevenscyclus de voordelen zijn van dat materiaal. Het is dan ook een sleutelelement bij een milieuvriendelijk recyclingbeheer in de bouwsector.

Koper is de recyclingkampioen

In het licht van die nieuwe regels kan koper wel eens het bouwmateriaal van de toekomst worden. De levenscyclus van koper is namelijk oneindig en heeft geen eindfase. Deze hernieuwbare grondstof kan steeds opnieuw worden gerecycled zonder verlies van eigenschappen. Het recyclen van koper bespaart niet alleen aanzienlijke a-biotische hulpbronnen, maar ook enorme hoeveelheden energie. Er is namelijk  85% minder energie nodig bij recycling dan bij de primaire productie.

Het Deutsches Kupferinstitut heeft daarom in de afgelopen tijd zijn meer dan 90-jarige rol als neutraal adviesinstituut uitgebreid en biedt nu ook seminars en conferenties aan over koper en de toepassing daarvan in onder andere de bouwwereld. Daarnaast heeft de uitbreiding van het laboratorium het mogelijk gemaakt voor verder onderzoek naar toepassingsmogelijkheden voor koper op allerlei gebied.

 

Ook interessant:

Probleem wordt grondstof: van CO2 naar bouwmateriaal