Author profile picture

Het is duidelijk dat de mensheid iets moeten doen om het klimaat te redden. Maar hoe precies, dat weten we nog niet. Team Energy, een studententeam van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), verzamelt honderden mogelijke oplossingen: van zonnepanelen op woningdaken tot grote warmtenetten voor bedrijventerreinen. De studenten organiseren evenementen om mensen te informeren over de energietransitie en hen te inspireren zelf projecten op te zetten

Met deze evenementen probeert het team een community op te bouwen. “Studenten kunnen hun ideeën om de wereld te verbeteren zo delen en verder uitwerken”, vertelt Arne Steemers, bestuurslid PR binnen Team Energy. Dit geldt zowel binnen het team als naar de buitenwereld. “Wij proberen partijen aan elkaar te verbinden om tot het beste resultaat te komen.”

Energy Now congres

Het grootste evenement dat het team organiseert is het jaarlijkse congres Energy Now in het Evoluon. “Hierin presenteren partijen die bijdragen aan de energietransitie waar zij aan werken en geven ze workshops”, vertelt Steemers. “Professionals en studenten komen samen om te netwerken en nieuwe informatie op te doen.”

Daarnaast organiseert het team vier keer per jaar een Energy Café. “Via deze bijeenkomsten willen we studenten op een informele manier informeren over de ontwikkelingen rond de energietransitie.” Elke editie van het Energy Café is een andere partner van het team van de partij. Vaak gaat het om een bedrijf dat bezig is met duurzame energie of een expert op dat gebied. “Het bedrijf legt dan een probleem voor aan de studenten waar zij via een inhoudelijke discussie een oplossing voor proberen te vinden”, legt het bestuurslid uit. Tijdens de afgelopen editie was de politiek aan het woord. “Wij wilden de gemeente Eindhoven er ook graag bij betrekken. Zij zijn ook bezig met het klimaat en het realiseren van een duurzame stad.”

Jonge generatie maakt verschil

Rik Thijs (GroenLinks), wethouder van klimaat, energie, publieke ruimte en groen, roept de jonge en slimme mensen op de universiteit op om mee te denken over slimme oplossingen in Eindhoven. Voor meer dan de helft van de stad zijn bijvoorbeeld nog geen gasloze oplossingen om huizen te verwarmen. Een warmtenet of duurzaam gas is niet voor alle wijken weggelegd. Wat de oplossing dan wel is, weet de wethouder nog niet. Vandaar dat de slimme ideeën van de studenten meer dan welkom zijn.

Team Energy richt zich voornamelijk op studenten. Steemers: “Ik denk dat we verandering beter in kunnen zetten bij jonge mensen die aan het begin staan van hun carrière. Zij kunnen het nog meenemen in hun loopbaan. In tegenstelling tot mensen die al jaren in een bepaald vak zitten.” Al is het lastig te monitoren wat de impact van de evenementen op de buitenwereld is. “We proberen kennis te verspreiden maar weten natuurlijk niet wat er precies opgepikt wordt. We zien binnen het team wel keer op keer nieuwe ideeën ontstaan.”

Technologie implementeren een uitdaging

Dé oplossing om de energietransitie sneller of beter te laten verlopen heeft het team nog niet gevonden. Het blijft vaak bij ideeën of projecten. Steemers: “Het is ook geen probleem dat zo opgelost kan worden. We moeten overeenkomsten en compromissen sluiten met elkaar om het tot een goed einde te brengen.” Hij geeft aan dat het vooral over de implementatie van technologie gaat. “Veel technologie die kan zorgen voor duurzame energie bestaat al. We moeten het nu echt gaan gebruiken. Daarvoor moeten partijen samenwerken. En daar zorgen wij voor.”

Team Energy is onderdeel van TU/e innovation Space. Bekijk de video voor meer informatie over de community.