Author profile picture

Wie het heeft over kenniswerkers in de regio Brainport, denkt waarschijnlijk in eerste instantie aan Indiërs en Chinezen. Toch zijn het nog steeds de Duitsers en Belgen die de dienst uitmaken. De Britten staan op plek 3 en daarna pas komen de Indiërs die op plekken als de High Tech Campus zo duidelijk aanwezig zijn.

Dat blijkt uit “Kijk op Brabant 2016“, de arbeidsmarktmonitor van BrabantKennis. Over de hele provincie zijn het trouwens vooral de Polen die de boventoon voeren, zowel als arbeidsmigrant als als kenniswerker.

De sterke internationale oriëntatie van de Brabantse economie maakt dat steeds meer buitenlanders in onze regio wonen. Omgekeerd gaan steeds meer Brabanders in het buitenland aan de slag. “Wie de cijfers tot zich door laat dringen, ziet dat het gezicht van arbeidsmigratie in de praktijk vooral wordt bepaald door arbeidskrachten uit Midden- en Oost-Europa (MOE-landen)”, aldus BrabantKennis.

Schermafbeelding 2016-03-20 om 19.10.55Sinds de toetreding van Polen tot de Europese Unie op 1 mei 2004 kwamen tienduizenden arbeidsmigranten deze kant op, om aan de slag te gaan als vrachtwagenchauffeur, bouwvakker of fruitplukker. Zij kwamen af op het relatief goed betaalde werk.

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving telt Nederland in totaal zo’n 100.000 internationale kenniswerkers; dat is 4 procent van het totaal aantal kenniswerkers in Nederland, en ongeveer 1,5 procent van de totale beroepsbevolking. De buitenlandse kenniswerkers die wel in Nederland wonen, concentreren zich vooral in Amsterdam (22%).

Schermafbeelding 2016-03-20 om 19.18.17

Er is in de afgelopen jaren sprake van een duidelijke groei van het aantal internationale kenniswerkers dat woont en werkt in onze provincie. Zij zijn echter vooral afkomstig van Polen (13%), België (13%) en Duitsland (11%). Deze kenniswerkers zijn vooral werkzaam in de detacherings- en uitzendbranche, de groothandel en in de industrie.

Schermafbeelding 2016-03-20 om 19.20.05

Eindhoven springt eruit als belangrijkste woon- en werkgemeente, op afstand gevolgd door Tilburg en Breda. Het sterk gespecialiseerde high-tech profiel van de stad, met internationaal opererende bedrijven als Philips, NXP en ASML, biedt interessante loopbaanmogelijkheden voor met name technisch geschoold buitenlands talent. Opvallend is overigens dat een relatief grote groep kenniswerkers die wérkt in de regio Eindhoven in de regio Amsterdam woont: in 2014 bijna 11 procent.

Morgen het vervolg op dit BrabantKennis-onderzoek: Eindhoven onttrekt zich aan Brabantse “braindrain”