John Blankendaal, Brainport Industries
Author profile picture

Het Knowledge Sharing Centre (KSC), ontstaan in de boezem van ASML, staat met de oprichting van een aparte stichting sinds kort volledig op eigen benen. Het doel is gelijk gebleven: kennis die normaal gesproken blijft hangen in het brein of de aantekeningen van een individuele engineer delen met vakgenoten die er mogelijk ook wat aan hebben. Met steun van ASML en Thermo Fisher krijgt het initiatief nu een nieuwe impuls. Hans Meeske en John Blankendaal, directeur van Brainport Industries, vormen sinds begin van het jaar samen het stichtingsbestuur van het KSC. 

“Met onze 125 leden laten we bij Brainport Industries elke dag het belang van kennisdeling al zien”, zegt John Blankendaal. “Dus ik vond het eerlijk gezegd niet verrassend dat Hans Meeske me vroeg om tot het bestuur van het Knowledge Sharing Centre toe te treden. Het hele succes van ons netwerk wordt precies hierdoor gedreven. Sterker nog, hoe hoger je ambities, des te belangrijker kennisdeling wordt.” Al bij de start van Brainport Industries was er het Center voor Fabricage Technologie, volgens Blankendaal toen al een teken van die wens tot kennisdeling. “Als je als keten wilt doorontwikkelen, zeker in de maaktechnologie, dan is dat bijna een voorwaarde. Alles dat bedacht wordt, moet ook nog gemaakt kunnen worden.”

Maakbaarheid

Maakbaarheid is zelfs in de maakindustrie een onderschat fenomeen, zo stelt ook Holland Innovative-directeur Hans Meeske vast. “Engineers weten niet altijd even goed hoe dingen gemaakt worden of ze ontwerpen zaken die niet maakbaar zijn. Gewoon omdat er kennis ontbreekt die elders wel degelijk al aanwezig is. Het eerste focuspunt van het KSC ligt dan ook in het delen van kennis van productietechnieken en maakbaarheid.”

Dat principe is ook al goed zichtbaar in de fieldlabs en innovatieprogramma’s op Brainport Industries Campus, vult Blankendaal aan. “Bijvoorbeeld op het gebied van 3D-printing en digitalisering. Datzelfde zou ook wel wat meer mogen gebeuren rond productietechnologie, een thema dat helaas een beetje achterblijft. Dan hebben we het over de kunst van het verspanen, draaien, frezen, leppen, slijpen, noem het allemaal maar op. Het is echt een vakmanschap, dat door de nadruk op digitalisering een beetje in het gedrang dreigt te raken. Dat is niet omdat ze de slag naar het digitale niet zouden kunnen maken, het is simpelweg omdat je het leppen zelf niet volledig kunt digitaliseren. Aneers gezegd: je kunt wel een mooie digital twin van je huis creëren, maar je hebt nog steeds die metselaar nodig die het bouwt. Natuurlijk zijn we aan het mechaniseren en robotiseren, maar het traditionele vakwerk blijft cruciaal.” 

Alleen al vanwege zijn werkplek op de Brainport Industries Campus, waar educatie en productie onder één dak zijn gehuisvest, heeft Blankendaal perfect zicht op de impact van samenwerking in de keten. Ook door de korte lijntjes met Mikrocentrum en Holland Innovative (waar Hans Meeske de scepter zwaait) weten de belangrijkste spelers voor ‘knowledge sharing’ elkaar al wel te vinden. Tel daarbij op dat initiator ASML de nieuwe stichting voorlopig nog blijft ondersteunen en het ligt voor de hand dat van het KSC nog wel wat verwacht mag worden. “Dat klopt zeker”, bevestigt Blankendaal. “Waar we nu stappen in moeten gaan zetten is hoe we van het abstracte idee van kennisdeling komen tot de concrete uitvoering daarvan. Dat kan in kennissessies en cursussen, maar ook in events zoals de Manufacturing Technology Conference die we in april weer samen met Mikrocentrum organiseren.”

Grens aan kennisdeling

Toch zit er zelfs voor Blankendaal een grens aan kennisdeling. “Dat zien we zelfs binnen Brainport Industries.” Lachend: “Kennis delen is leuk, maar niet altijd met iedereen. Het mooie is dat je er altijd goede afspraken over kunt maken. Zelfs samenwerkende partijen snappen dat er concurrentievoordeel kan zijn dat je niet zo snel weggeeft. Zo hebben we ooit met zeven partijen samengewerkt in een project rond 3D printing. Dat ging heel goed, maar alleen maar omdat helemaal in het begin goede afspraken hebben gemaakt over wat wel en niet met elkaar gedeeld zou kunnen worden.”

Onder aan de streep zijn de voordelen van kennisdeling nog altijd vele malen groter dan de nadelen, zegt ook Meeske. “Als er vanuit engineering en productie meer met elkaar gedeeld gaat worden betekent dit voor elke betrokkene een versnelling van het leerproces, het makkelijker elkaar kunnen vinden en daarmee uiteindelijk ook meer business. Door elkaars generieke kennis te leren kennen, zonder meteen je intellectual property te grabbel te gooien, kunnen we allemaal groeien. Dat is precies de kans die ik zie: samen slimmer worden in het borgen en verspreiden van kennis, zowel fysiek als digitaal. Ik ben heel blij dat John Blankendaal met al zijn ervaring nu aansluit bij ons streven om als totaal ecosysteem weer wat stappen verder te komen.”

KSC of MSC

Of dat straks nog steeds onder de naam Knowledge Sharing Centre gebeurt, staat nog niet vast. Het zou zomaar kunnen dat die naam een aanpassing krijgt, kondigt Blankendaal alvast aan. “Ook aardappeltelers of bakkers delen kennis. Als we onderscheidend willen zijn zou er iets van manufacturing technology in de naam moeten zitten, zodat ook buitenstaanders meteen weten waar het over gaat. Dat past dan ook mooi bij de Manufacturing Technology Conference van 16 april.” 


Wil je meer weten over het KSC, heb je ideeën of suggesties hoe het initiatief verder gebracht kan worden? Neem dan contact op via [email protected].

Tickets voor de Manufacturing Technology Conference zijn te verkrijgen via de website van het event

Samenwerking

Dit artikel is gemaakt in een samenwerking tussen Holland Innovative en onze redactie. Innovation Origins is een onafhankelijk journalistiek platform dat zijn partners zorgvuldig uitkiest en uitsluitend samenwerkt met bedrijven en instellingen die achter onze missie staan: het verhaal van innovatie verspreiden. Op die manier kunnen wij onze lezers waardevolle verhalen aanbieden die volgens journalistieke richtlijnen tot stand zijn gekomen. Wil je meer weten over hoe Innovation Origins samenwerkt met andere bedrijven? Klik dan hier