Author profile picture

Het aantal vacatures in de IT en IT-achtige beroepen is tussen 2008 en 2015 met 68% gegroeid. Daarmee stijgt dit soort vacatures bijna twee keer zo hard als de rest. Dat blijkt uit een becijfering van Tekstkernel voor Brainport. De cijfers maken nog eens extra duidelijk hoe groot de behoefte is aan technisch personeel.

Het pijnlijke achter de cijfers is dat de werkloosheid in Eindhoven relatief hoog is en dat er dus sprake is van een mismatch op de arbeidsmarkt: veel vacatures maar niet de juiste mensen om die in te vullen. Diverse programma’s vanuit Brainport en de gemeente Eindhoven moeten die mismatch uit de wereld helpen.

Het totaal aantal unieke vacatures in Brainport is de laatste 7 jaar gestegen van 54.032 naar 73.393, dus een stijging van 36%. Daarmee is het aantal unieke banen in Brainport bijna 4% harder gegroeid dan in de rest van Nederland.

Over de volle breedte is er dus meer vraag naar mensen met een technische achtergrond: het aantal gevraagde IT skills per vacature is in de onderzochte periode met 13% is toegenomen. Daarnaast valt volgens Tekstkernel op dat voor de specifiek technische beroepen juist meer “soft skills” gezocht worden: samenwerken, leidinggeven, overtuigen en commercieel en communicatief vaardig zijn.