IO Making podcasts
Author profile picture

2019 was voor Innovation Origins het jaar van de Europese doorbraak. In 2018 plaatsten we onze eerste voorzichtige stapjes in Duitsland, maar nu, net over de rand van 2019/20, kunnen we met tevredenheid vaststellen dat onze verslaggevers volop aanwezig zijn in negen Europese landen – en dat die groei komend jaar gewoon doorgaat. Dankzij hen kunnen we dagelijks diverse verhalen brengen over relevante innovatieve ontwikkelingen uit alle delen van Europa – en daarmee anderen inspireren op die ideeën voort te bouwen.

Dit hadden we nooit kunnen doen zonder de steun van onze donateurs, onze partners en onze klanten. We willen al die partijen en personen daar enorm voor bedanken. Om hen ook in 2020 niet teleur te stellen, hebben we een aantal stappen in petto om Innovation Origins verder te verbeteren. Maar tegelijk willen we iedereen die hier wel eens langs komt vragen hun ideeën en suggesties met ons te delen. Dat kan met dit formulier (het kost maar 5 à 10 minuten en je helpt ons er enorm mee).

Onze doelen voor 2020 hebben te maken met:

  • meer landen
  • meer diepgang
  • meer kanalen
  • meer omzet

Is alles dan meer? Nee, we gaan niet meer verhalen maken: we denken dat de 5 à 8 verhalen die we momenteel gemiddeld per dag maken voldoende zijn om een goed en divers beeld te verschaffen van de ‘stand van de innovatie’ in Europa. Wel zullen die verhalen vaker dan nu een slag dieper gaan. Zo gaan we de kennis die in al onze verhalen zit bundelen in een aantal dossiers. We stellen eens per maand een hele week in het teken van een bepaalde ontwikkeling, met op vrijdag een uitgebreid dossier waarin bij alle aspecten van deze ontwikkeling nog eens wordt stilgestaan.

Onze missie is om aan zoveel mogelijk mensen het verhaal van innovatie te vertellen en hen de technologieën die onze toekomst gaan bepalen uit te leggen. Om dit zo goed mogelijk te doen zullen we komend jaar onze websites op een aantal punten aanpassen, bijvoorbeeld om onze vier podcastseries wat zichtbaarder te maken, of een aparte plek te creëren voor onze wekelijkse explainervideo’s. Daarnaast zul je ons op meer plekken terugvinden: op aanvullende mediatypen (podcasts, boeken, video’s bijvoorbeeld) en via andere mediamerken (we zijn daarbij de grondstof voor de platforms van derden).

Events

Ook onze events krijgen een upgrade. In het afgelopen jaar hebben we alweer de zesde editie van de Gerard & Anton Awards georganiseerd en tien veelbelovende start-ups in het zonnetje gezet. Nu Innovation Origins steeds Europeser wordt, kan dit mooie evenement niet langer achterblijven. Het komende jaar gaan we de Gerard & Anton Awards dan ook uitreiken aan start-ups uit heel Europa. Daarnaast denken we aan een maandelijks start-up event, aansluitend bij onze ‘start-up of the day’.

Meer omzet tenslotte willen we halen uit een uitbreiding en verbreding van onze verdienmodellen. De ervaring van 2019 geeft ons het vertrouwen dat daar nog ruimte zit. Maar we zijn ons er zeer bewust van dat dat alleen maar zal lukken als we onze inhoudelijke doelen weten waar te maken. Volg ons om te ontdekken of dat lukt!

Een hartelijke groet van alle vijftig over Europa verspreide medewerkers van IO – en vergeet die enquete niet!

IO reporters Europe